Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Metsämatematiikkaa esiopetusikäisille

Show full item record

Title: Metsämatematiikkaa esiopetusikäisille
Author(s): Förström, Fanny
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Bachelor's Programme in Education
Specialisation: Early Education Teacher
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tavoitteet. Esiopetusikäisten lasten matemaattiset taidot ovat hyvin merkityksellisiä tulevaa koulutietä ajatellen. Monilla lapsilla esiintyy matemaattisia haasteita tai oppimisvaikeuksia, joihin olisi tärkeä antaa tukea sekä apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten lasten matemaattinen havainnointi- ja hahmotuskyky vahvistuu monipuolisessa metsäympäristössä aisteja ja luonnon tarjoamia materiaaleja apu-na käyttäen. Aiemmat matematiikkaan viittaavat tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten matemaattinen kehitys alkaa jo ennen syntymää. Tavoitteena on antaa varhaiskasvatuksen opettajille ideoita ja työkaluja toiminnallisen matematiikan toteuttamiseen ja tukemiseen metsässä, herättää keskustelua matematiikan merkityksestä sekä tarjota lapsille innostuksen ki-pinöitä metsämatematiikan maailmaan. Menetelmät. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Aineisto kerättiin kahdesta eri päiväkodista Varsinais-Suomen alueelta. Tutkimuksessa mukana oli kahden eri päiväkodin, mutta kolmen eri esiopetusryhmän kolme varhaiskasvatuksen opettajaa. Aineisto kerättiin joulu-tammikuun 2021–2022 aikana ja se muodostui varhaiskasvatuksen opettajien täyttämistä havainnointilomakkeista. Havainnointilomakkeita oli täytettävänä yhtä varhaiskasvatuksen opettajaa kohden kuusi kappaletta ja kukin havainnointilomake sisälsi joka kerran samat seitsemän kysymystä. Lisäksi haastattelin jokaista varhaiskasvatuksen opettajaa. Kerätty aineisto on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Taustateoriana toimi Aunion & Räsäsen (2015) malli. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustuloksista voidaan todeta, että metsämatematiikka tuokiot olivat lapsille mieluisia. Niiden avulla lasten matemaattinen havainnointi- ja hahmotuskyky sekä ongelmanratkaisutaidot kehittyivät. Tuokiot tukivat myös lasten yhteistyö- ja kaveritaitoja. Lasten toimiessa rauhallisessa metsäympäristössä ylimääräinen stressi ja rauhattomuus vähenee, jolloin lapset alkavat herkemmin huomioida sekä auttaa toisiaan. Tutkimukseen kuuluneet metsämatematiikka tuokiot ovat lasten matemaattisten taitojen tukemista sekä matemaattisen mielenkiinnon herättämistä ajatellen merkityksellisessä asemassa. Tutkimukseen kuuluneiden tuokioiden kaltaisia metsämatematiikka tuokioita voisi toteuttaa päiväkodeissa aktiivisemmin.
Keyword(s): Matematiikka havainnointi- ja hahmotuskyky metsä


Files in this item

Files Size Format View
Forstrom_Fanny_kandidaatintutkielma_2022.pdf 405.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record