Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Koululiikunnan eriyttäminen ja inkluusio alakoulussa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-28T12:06:42Z
dc.date.available 2022-06-28T12:06:42Z
dc.date.issued 2022-06-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/42000
dc.title Koululiikunnan eriyttäminen ja inkluusio alakoulussa fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Wicklund, Janina
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koululiikunnan opetuksessa tapahtuvaa inkluusiota ja sen toteutumista sekä eriyttämistä ja eriyttämisen keinoja. Lähikouluperiaatteen myötä oppilasaines on yhä heterogeenisempää kaikilla oppitunneilla. Liikunnanopetuksessa se tarkoittaa, että opettajan tulee pystyä inklusoimaan kaikki oppilaat omalla tasollaan, eli eriyttää opetusta sekä ylöspäin, että alaspäin. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, vertailla ja tulkita olemassa olevia liikunnan eriyttämisen ja inkluusion tutkimuksia ja luoda johtopäätöksiä niiden perusteella siitä, miten inkluusiota ja eriyttämistä liikunnanopetuksessa toteutetaan. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena mukaillen Finkin (2005) mallia. Tutkimuksen analyysimenetelmänä oli ymmärtämiseen pyrkivä sisältöanalyysi, eli aineistoja tulkittiin niitä vertaillen ja etsien yhdenmukaisuuksia ja eroavuuksia. Kirjallisuus koostui kuudesta vertaisarvioidusta tutkimuksesta, joissa tutkittiin liikunnanopetusta, eriyttämistä ja inkluusiota. Tutkimuksia tarkkailtiin kahden tutkimuskysymyksen pohjalta: 1. Millä tavoin eriyttäminen toteutuu liikunnanopetuksessa? 2. Millä tavoin inkluusio koetaan liikunnanopetuksessa? Tutkimuksissa ilmeni, että opettajat kokivat eriyttämisosaamisensa heikoksi, ja siksi eriyttäminen koettiin hankalaksi ja vaikeaksi. Koulutuksen puute ja riittämättömyys luo haasteita oikeisiin opetustilanteisiin, jolloin osallistaminen saattaa jäädä vajaaksi tai heikolle tasolle. Jokaisen oppilaan erilaiset tarpeet pitäisi osata huomioida ja mukauttaa opetusta, jotta kaikki oppilaat viihtyisivät ja saisivat liikunnantunneilta onnistumisen kokemuksia, joiden avulla he voivat rakentaa hyvää suhdetta elämänmittaiselle liikunnan harrastamiselle. Kokemuksella ja koulutuksen laadulla oli positiivinen vaikutus opettajien mielipiteisiin inklusiivisesta opetuksesta. Resurssit vaikuttivat opettajien pystyvyyteen eriyttää liikunnanopetusta, esteetön liikuntasali, monipuoliset välineet sekä koulunkäynnin avustajat helpottivat liikuntatuntien eriyttämistä ja inkluusion toteuttamista. fi
dct.subject eriyttäminen
dct.subject inkluusio
dct.subject liikunta
dct.subject alakoulu
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Hilden, Raili
ethesis.thesistype kandidaatintutkielmat fi
ethesis.thesistype Bachelor's theses en
ethesis.thesistype kandidatavhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/bachelor
dct.identifier.ethesis E-thesisID:c252a10e-6c7d-4d5f-b908-83e5a7c7d0e7
personal.identifier 015469267 und
ethesis-internal.abstract.primary Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koululiikunnan opetuksessa tapahtuvaa inkluusiota ja sen toteutumista sekä eriyttämistä ja eriyttämisen keinoja. Lähikouluperiaatteen myötä oppilasaines on yhä heterogeenisempää kaikilla oppitunneilla. Liikunnanopetuksessa se tarkoittaa, että opettajan tulee pystyä inklusoimaan kaikki oppilaat omalla tasollaan, eli eriyttää opetusta sekä ylöspäin, että alaspäin. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, vertailla ja tulkita olemassa olevia liikunnan eriyttämisen ja inkluusion tutkimuksia ja luoda johtopäätöksiä niiden perusteella siitä, miten inkluusiota ja eriyttämistä liikunnanopetuksessa toteutetaan. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena mukaillen Finkin (2005) mallia. Tutkimuksen analyysimenetelmänä oli ymmärtämiseen pyrkivä sisältöanalyysi, eli aineistoja tulkittiin niitä vertaillen ja etsien yhdenmukaisuuksia ja eroavuuksia. Kirjallisuus koostui kuudesta vertaisarvioidusta tutkimuksesta, joissa tutkittiin liikunnanopetusta, eriyttämistä ja inkluusiota. Tutkimuksia tarkkailtiin kahden tutkimuskysymyksen pohjalta: 1. Millä tavoin eriyttäminen toteutuu liikunnanopetuksessa? 2. Millä tavoin inkluusio koetaan liikunnanopetuksessa? Tutkimuksissa ilmeni, että opettajat kokivat eriyttämisosaamisensa heikoksi, ja siksi eriyttäminen koettiin hankalaksi ja vaikeaksi. Koulutuksen puute ja riittämättömyys luo haasteita oikeisiin opetustilanteisiin, jolloin osallistaminen saattaa jäädä vajaaksi tai heikolle tasolle. Jokaisen oppilaan erilaiset tarpeet pitäisi osata huomioida ja mukauttaa opetusta, jotta kaikki oppilaat viihtyisivät ja saisivat liikunnantunneilta onnistumisen kokemuksia, joiden avulla he voivat rakentaa hyvää suhdetta elämänmittaiselle liikunnan harrastamiselle. Kokemuksella ja koulutuksen laadulla oli positiivinen vaikutus opettajien mielipiteisiin inklusiivisesta opetuksesta. Resurssit vaikuttivat opettajien pystyvyyteen eriyttää liikunnanopetusta, esteetön liikuntasali, monipuoliset välineet sekä koulunkäynnin avustajat helpottivat liikuntatuntien eriyttämistä ja inkluusion toteuttamista. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206282958
ethesis.facultystudyline Luokanopettaja, kasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline Class Teacher, Education en
ethesis.facultystudyline Klasslärare, pedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_040
ethesis.bachelorsdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/KH60_001
ethesis.bachelorsdegreeprogram Kasvatustieteiden kandiohjelma fi
ethesis.bachelorsdegreeprogram Bachelor's Programme in Education en
ethesis.bachelorsdegreeprogram Kandidatprogrammet i pedagogik sv

Files in this item

Files Size Format View
Wicklund_Janina_kandidaatintutkielma_2022.pdf 599.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record