Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Uppmuntras kvinnor till toppen? : En kvantitativ studie om kvinnor i större utsträckning än män kandiderar i val som följd av uppmuntran från andra snarare än på eget initiativ.

Show full item record

Title: Uppmuntras kvinnor till toppen? : En kvantitativ studie om kvinnor i större utsträckning än män kandiderar i val som följd av uppmuntran från andra snarare än på eget initiativ.
Author(s): Ellinor, Juth
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master 's Programme in Social Science in Swedish (MSV)
Specialisation: Politics and administration
Language: Swedish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Målsättningen för denna studie var att ta fasta på skillnader mellan kön när det kommer till att kandidera i val. För det första undersöktes om kvinnor i större utsträckning än män kandiderat i val till följd av uppmuntran från andra, snarare än på eget initiativ. För det andra granskades om nivån av politisk jämställdhet i de länder respondenterna kandiderar i påverkar eventuella könsskillnader, och om könsskillnaderna är större i länder med lägre politisk jämställdhet. Teorin inkluderade uppmuntran, ambition, jämställdhet och representation samt strukturella hinder för kvinnor i politiken. Detta är en kvantitativ studie med statistisk dataanalys och den data som användes för analysen är insamlad av Comparative Candidate Survey (CCS), ett gemensamt multinationellt som samlar in data om kandidater som kandiderar till nationella parlamentsval i olika länder. För att kunna jämföra resultaten från analysen med politisk jämställdhet användes ett för denna avhandling skapat jämställdhetsindex. Resultaten för denna studie var både förväntade men också överraskande. Som väntat kandiderar kvinnor i större utsträckning än män tack vare uppmuntran från andra. Förvånansvärt nog kunde vi konstatera att den politiska jämställdhetsnivån har en påverkan på skillnader mellan könen och att effekten av kön, och därmed könsskillnaderna, är större i länder med en högre nivå av politisk jämställdhet. Med detta sagt lyckades denna studie både fastställa men också förkasta antaganden grundade på tidigare politisk feministisk forskning.
Keyword(s): jämställdhet politik uppmuntran feminism kandidatnominering parlamentsval


Files in this item

Files Size Format View
Juth_Ellinor_Magisteravhandling_2022.pdf 864.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record