Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Djurens ställning i Finland samt tryggandet av deras välfärd genom lag

Show full item record

Title: Djurens ställning i Finland samt tryggandet av deras välfärd genom lag
Author(s): Nordström, Nea
Contributor: University of Helsinki, Swedish School of Social Science
Degree program: Bachelor’s program in Social Sciences
Specialisation: Legal Studies
Language: Swedish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Denna kandidatavhandling undersöker och konkretiserar hurudana brister präglar den rådande djurskyddslagen i Finland. Detta görs genom en jämförelse med den gällande djurskyddslagen i Sverige. Därmed används metoderna rättsdogmatisk metod och komparativ metod i avhandlingen. Jämförelsen utförs enbart på två ämnesområden, eftersom en fullständig komparation av respektive författningar vore för omfattande med tanke på avhandlingens storlek. Därmed valdes könsumgänge med djur och icke-etisk avel av djur som de områden var komparationen utförs. Genom jämförelse och diskussion blir slutsatserna varierande: å ena sidan finns det grunder på vilka lagstiftningen torde revideras i hög grad, medan å andra sidan har dessa uppdatteringar potential att medföra ytterligare förvirring. Slutligen sammanfattas avhandlingen i en diskussion där dessa varierande slutsatser behandlas, och vidare undersökning föreslås.
Keyword(s): Djurskydd djurskyddslag djurvälfärd moral värdeförändring revidering


Files in this item

Files Size Format View
Nordstrom_Nea_Avhandling_2022.pdf 552.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record