Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Omdimensionering av personalen inom småbarnspedagogik : Barnets bästa i främsta rummet

Show full item record

Title: Omdimensionering av personalen inom småbarnspedagogik : Barnets bästa i främsta rummet
Author(s): Holmberg, Daniela
Contributor: University of Helsinki, Swedish School of Social Science
Degree program: Bachelor’s program in Social Sciences
Specialisation: Legal Studies
Language: Swedish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Avhandlingen baserar sig på regeringsproposition 40 / 2018 gällande en ny lag om småbarnspedagogik. En kritisk granskning av de mål och tankar bakom förslaget görs, i belysningen av tillgänglig data och utlåtanden. Då man valt att fokusera på barnets bästa i främsta rummet, har man fokuserat för mycket på barnets rätt till pedagogik. Barnets andra rättigheter och hur detta lagförslag ser ut i praktiken i den nuvarande resursbristen har glömts. Den största ändringen som denna lag för med sig, är att den tidigare personaldimensioneringen ändras. Förr har 1/3 av personalen måstat ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik, och återstående 2/3 behörighet som barnskötare. I de bestämmelser som träder i kraft 1.1.2023 kommer antalet behöriga lärare eller socionomer att vara 2/3 och av dem minst hälften lärare. Återstående 1/3 ska ha behörighet som barnskötare. Här ser man också den nya tanken om mångprofessionalitet då man splittrat upp den tidigare behörigheten som lärare till två skiljda yrkesgrupper, lärare och socionom. I praktiken kommer detta att medföra flera problem som läget ser ut nu.


Files in this item

Files Size Format View
Holmberg_Daniela_Avhandling_2022.pdf 309.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record