Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Validation of the potency of BH3 mimetics as a combination therapy with metformin in MYC high TNBC cell lines

Show full item record

Title: Validation of the potency of BH3 mimetics as a combination therapy with metformin in MYC high TNBC cell lines
Author(s): Id, Linda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Genetics and Molecular Biosciences
Specialisation: Genetics and genomics
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Rintasyöpä on maailman yleisin, ja naisten keskuudessa eniten syöpäkuolemia aiheuttava syöpä. MYC on proto-onkogeeni, joka voi muuttua syövässä tapahtuvan virheellisen säätelyn vuoksi onkogeeniksi. MYC on usein yli-ilmentynyt ihmisen syövissä, mikä on yhdistetty syöpien aggressiivisuuteen. Lisäksi suuresta osasta rintasyöpiä on löydetty MYC verkoston muutoksia. MYC edistää mitokondriaalista apoptoosia ja aiheuttaa siten syöpäsolujen haavoittuvuutta. Syöpäsoluissa MYC:n edistämä apoptoosi on usein kuitenkin estetty antiapoptoottisten BCL-2 proteiiniperheen jäsenten vaikutuksesta. Tässä tutkimuksessa analysoitiin lääkekäsiteltyjen kolmoisnegatiivisten rintasyöpäsolulinjojen elinvoimaisuutta ja solukuolemaa, sekä kykyä aktivoida dendriittisoluja. Tämän tutkimuksen tavoite oli löytää tehokkain BCL-2 perheen vastavaikuttaja (BH3-mimeetti), joka voitaisiin yhdistää metformiinin kanssa, antiapoptoottisten BCL-2 perheen proteiinien apoptoosin vaimentamisesta eroon pääsemiseksi. Tässä tutkimuksessa, metformiinin kanssa yhdistettynä, BH3-mimeettien havaittiin aiheuttavan solukuolemaa ja vähentävän elinvoimaisuutta kolmoisnegatiivisissa rintasyöpäsolulinjoissa. Lisäksi metformiinin ja BH3-mimeettien havaittiin aktivoivan dendriittisoluja suoraan, sekä syöpäsolujen immunogeenisen solukuoleman kautta. MYC-riippuvaista solukuolemaa tai immunogeenistä solukuolemaa ei kuitenkaan havaittu eikä tämä tutkimus pystynyt osoittamaan tehokkainta BH3-mimeettiä yhdistettäväksi metformiinin kanssa.
Breast cancer is the most common cancer in the world and among women the most cancer deaths causing cancer. MYC is a proto-oncogene, which becomes oncogenic when its expression is deregulated in cancer. MYC is commonly overexpressed in human tumours and this alteration is associated with aggressive cancer phenotype. Furthermore, alterations in the MYC network have been found in the great majority of breast cancers. MYC promotes mitochondrial apoptosis causing a cancer vulnerability, however, in cancer cells the apoptosis is often prevented by antiapoptotic BCL-2 family members. In this study, cell viability and cell death analysis of treated triple-negative breast cancer cell lines together with dendritic cell activation experiments were conducted. This study aimed to find the most potent BCL-2 family antagonist (BH3 mimetic) to combine with metformin to overcome the antiapoptotic BCL-2 family proteins inhibition of MYC-induced apoptosis. In addition, this study determined whether the combinations could induce immunogenic cell death to further intensify cancer cell killing through anti-tumour immunity. In this study, BH3 mimetics combined with metformin were found to induce cell death and reduce cell viability in TNBC cell lines. In addition, metformin and BH3 mimetics were found to activate dendritic cells directly and through immunogenic cell death of cancer cells. However, no MYC-dependent cell death or immunogenic cell death were observed, and this study was unable to indicate the most potent BH3 mimetic to combine with metformin.
Keyword(s): Cancer breast cancer TNBC MYC apoptosis immunogenic cell death BH3 mimetic metformin


Files in this item

Files Size Format View
Id_Linda_thesis_2022.pdf 3.652Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record