Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

The reform of the Finnish general upper secondary school diploma in music : Investigating future directions in education

Show full item record

Title: The reform of the Finnish general upper secondary school diploma in music : Investigating future directions in education
Author(s): Seppänen, Elisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Changing Education
Specialisation: Education
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Suomalaisen koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko pyrkii löytämään keinoja opiskelijan hyvinvoinnin lisäämiseksi ja stressin lievittämiseksi. Opiskelijoiden hyvinvointi tulee asettaa kestävän koulutuksen lähtökohdaksi. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että musiikilliset kokemukset vaikuttavat voimakkaasti nuorten hyvinvointiin ja identiteetin rakentumiseen. Koulutuksen järjestäjien tulee luoda uusia rakenteita joiden avulla mahdollistaa tasa-arvoinen ja kokonaisvaltainen musiikin opiskelu. Opetushallituksen [OPH] toteuttama lukiodiplomin uudistus pyrkii vastaamaan nuorten tarpeisiin lukioaikaisen taiteellisen toimijuuden tunnustamiseksi. Tämän Pro-Gradu -tutkielman tavoitteena on kuvata musiikin lukiodiplomin uudistusprosessia ja sen mahdollisia vaikutuksia nuorten hyvinvointiin. Tutkimuksessa haastatellaan diplomiuudistuksen asiantuntioita, koskien uudistusprosessin nykytilaa ja sen tulevaisuudennäkymiä. Haastattelut analysoidaan aiempien tutkimusten sekä uudistuksen nykytilan taustoittamana. Tämä tutkielma vahvistaa näkemystä musiikin roolista nuorten identiteetin rakentumisessa. Musiikin lukiodiplomin uudistuksella on potentiaalia tehdä musiikin vaikutukset nuorten elämässä yhteiskunnallisesti näkyväksi ja arvostetuksi. Haastattelujen yhteydessä syntyneet visiot ja ehdotukset diplomin toteuttamisesta tulevaisuudessa syventävät tätä tutkielmaa. Tutkimuksen merkittävimpinä löytöinä erottuvat; haastatteluissa esiin nouseva yhteinen tahtotila diplomiuudistuksen eteenpäin viemiseksi ja näyttö musiikin vaikutuksista nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
In order to follow the principles of sustainable education, the well-being of students should be established as its core factor. In searching to alleviate stress, educators pay attention to students’ self-agency skills and effective study methods in order to regulate learning and maintain a meaningful life. Recent research shows that music is a powerful motor in building young people's identity, and it is consequential that educational stakeholders must create new structures and enable the study of music in a comprehensive way. One of these opportunities is the ongoing reform of the general upper secondary school diplomas, conducted by the Finnish National Agency for Education EDUFI [Opetushallitus, OPH]. This study aims to reveal the current reform process of the upper secondary school diploma in music and its possible effect on the Finnish education system and adolescence well-being. This reform will inevitably affect the educational culture and society in several sectors. For this purpose, experts involved in the reform mentioned were interviewed. The participants of the study were invited to discuss the essential questions of the reform in order to clarify the current status of the process, and its prospects. The data from the interviews draws on experts’ opinion on proposing a reform to the current upper secondary diploma in music. Interviews are analyzed in connection with previous research and the current state of the reform. This paper reinforces insights into how music plays a role in adolescent identity modification. In addition, music diploma reform has the potential to make it visible and appreciated. In connection with the interviews, visions and suggestions for implementing the diplomas in the future will emerge. However, the shared understanding of the meanings of music education for the benefit of young people emerges from the interviews, appearing as the most significant discovery of this study.
Keyword(s): music diploma general upper secondary school musical identity youth well-being hyvinvointi musiikkikasvatus lukiodiplomit


Files in this item

Files Size Format View
Seppanen_Elisa_tutkielma_2022.pdf 552.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record