Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

En tematisk analys av vårdnadshavares upplevelser av digital kommunikation med klassläraren

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-07-05T12:05:46Z
dc.date.available 2022-07-05T12:05:46Z
dc.date.issued 2022-07-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/42430
dc.title En tematisk analys av vårdnadshavares upplevelser av digital kommunikation med klassläraren sv
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Sundvall, Emilia
dct.issued 2022
dct.abstract The digital communication between home and school has developed for a longer period besides the digitalization in our society. Studies have shown that the perception of digital communication related to school context varies and there is also an ongoing discussion about it in the media. The purpose of this study is to discover how caregivers experience the digital communication with the class teacher, and which tools are working well and not so well depending on different parts of the everyday school day. This study was executed as a qualitative study and the data was collected through an electronic form. The form was answered by 19 caregivers with children in grades 1-6 in basic education. The analysis in this study was conducted as a thematic analysis. Wilma and social media were used for digital communication between caregivers and class teachers. The digital communication tools were experienced as well functioning in informative occasions but not as well in situations that required a dialog. Lack of guidelines in the usage of digital communication tools were experienced to cause misunderstandings. Results in this study shows that awareness among caregivers and class teachers of how digital communication tools are used can conduct to a development of the digital communication to at best become an effective and smooth way to communicate. This benefits all partners. A well-reasoned usage of digital communication tools increases a feeling of participation and conducts to a feeling of welcomed in the school as a caregiver. en
dct.abstract Utvecklingen av den digitala kommunikationen mellan hem och skola har skett under en längre tid vid sidan av digitaliseringen i vårt samhälle. Studier visar att uppfattningen av digital kommunikation i skolkontext är varierande och en diskussion kring det pågår även i medierna. Undersökningen går ut på att ta reda på hur vårdnadshavare upplever den digitala kommunikationen med klassläraren gällande elevens skolvardag, samt vilka medel som fungerar bra eller mindre bra beroende på olika delområden inom skolvardagen. Studien utfördes som en kvalitativ studie och materialet samlades in genom en elektronisk enkät. Enkäten besvarades av 19 vårdnadshavare med barn i årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen. Studiens analys gjordes i form av en tematisk analys. Wilma och sociala medier användes för digital kommunikation mellan vårdnadshavare och klassläraren. De digitala kommunikationsmedlen upplevdes fungera vid informerande tillfällen men i situationer där en dialog krävdes lämpade de sig inte lika väl. Brister på riktlinjer i användandet av de digitala kommunikationsmedlen upplevdes ofta leda till missförstånd. Resultaten i denna studie visar att medvetenheten hos vårdnadshavare och lärare om hur de digitala kommunikationsmedlen används kan bidra till en utveckling av den digitala kommunikationen som i bästa fall blir ett effektivt och smidigt sätt att kommunicera på. Det gynnar alla parter. Ett genomtänkt användande av digitala kommunikationsmedel ökar känslan av delaktighet och bidrar till en känsla av att som vårdnadshavare vara välkommen i skolan. sv
dct.subject digital kommunikation
dct.subject wilma
dct.subject sociala medier
dct.subject vårdnadshavare
dct.subject lärare
dct.subject tematisk analys
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language Swedish en
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Kosunen, Sonja
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:235233fd-83fc-4a92-bfb2-0d63e162836b
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-06-06 10:11:20:585
ethesis-internal.abstract.secondary The digital communication between home and school has developed for a longer period besides the digitalization in our society. Studies have shown that the perception of digital communication related to school context varies and there is also an ongoing discussion about it in the media. The purpose of this study is to discover how caregivers experience the digital communication with the class teacher, and which tools are working well and not so well depending on different parts of the everyday school day. This study was executed as a qualitative study and the data was collected through an electronic form. The form was answered by 19 caregivers with children in grades 1-6 in basic education. The analysis in this study was conducted as a thematic analysis. Wilma and social media were used for digital communication between caregivers and class teachers. The digital communication tools were experienced as well functioning in informative occasions but not as well in situations that required a dialog. Lack of guidelines in the usage of digital communication tools were experienced to cause misunderstandings. Results in this study shows that awareness among caregivers and class teachers of how digital communication tools are used can conduct to a development of the digital communication to at best become an effective and smooth way to communicate. This benefits all partners. A well-reasoned usage of digital communication tools increases a feeling of participation and conducts to a feeling of welcomed in the school as a caregiver. und
ethesis-internal.abstract.primary Utvecklingen av den digitala kommunikationen mellan hem och skola har skett under en längre tid vid sidan av digitaliseringen i vårt samhälle. Studier visar att uppfattningen av digital kommunikation i skolkontext är varierande och en diskussion kring det pågår även i medierna. Undersökningen går ut på att ta reda på hur vårdnadshavare upplever den digitala kommunikationen med klassläraren gällande elevens skolvardag, samt vilka medel som fungerar bra eller mindre bra beroende på olika delområden inom skolvardagen. Studien utfördes som en kvalitativ studie och materialet samlades in genom en elektronisk enkät. Enkäten besvarades av 19 vårdnadshavare med barn i årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen. Studiens analys gjordes i form av en tematisk analys. Wilma och sociala medier användes för digital kommunikation mellan vårdnadshavare och klassläraren. De digitala kommunikationsmedlen upplevdes fungera vid informerande tillfällen men i situationer där en dialog krävdes lämpade de sig inte lika väl. Brister på riktlinjer i användandet av de digitala kommunikationsmedlen upplevdes ofta leda till missförstånd. Resultaten i denna studie visar att medvetenheten hos vårdnadshavare och lärare om hur de digitala kommunikationsmedlen används kan bidra till en utveckling av den digitala kommunikationen som i bästa fall blir ett effektivt och smidigt sätt att kommunicera på. Det gynnar alla parter. Ett genomtänkt användande av digitala kommunikationsmedel ökar känslan av delaktighet och bidrar till en känsla av att som vårdnadshavare vara välkommen i skolan. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202207053239
dct.alternative A thematic analysis of caregivers’ experiences on the digital communication with the class teacher en
ethesis.facultystudyline Klasslärare fi
ethesis.facultystudyline Class Teacher (in Swedish) en
ethesis.facultystudyline Klasslärare sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_035
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master´s Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Sundvall_Emilia_Avhandling_2022.pdf 1.128Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record