Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Konkurrensneutralitet mellan inhemsk och inhyrd arbetskraft - En granskning av införandet av begreppet ekonomisk arbetsgivare i den finska skattelagstiftningen

Show full item record

Title: Konkurrensneutralitet mellan inhemsk och inhyrd arbetskraft - En granskning av införandet av begreppet ekonomisk arbetsgivare i den finska skattelagstiftningen
Author(s): Heino, Julius
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Law
Specialisation: Tax law
Language: Swedish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Finlands regering har föreslagit till riksdagen att det synsättet på arbetsgivarbegreppet i relation till skatterätt bör ändras. Historiskt har Finland tillämpat det så kallade formella arbetsgivarbegreppet, och nu föreslår regeringen att Finland ska övergå till att använda det ekonomiska arbetsgivarbegreppet, vilket skulle harmonisera Finlands synsätt med omvärlden. Detta skulle innebära att bedömningen angående vem som är arbetsgivare skulle grunda sig på de gällande omständigheterna. De föreslagna ändringarna skulle innebära att ett finskt företag kunde anses utgöra arbetstagarens ekonomiska arbetsgivare, vilket skulle innebära att löneinkomsten är beskattningsbar i Finland. Syftet med förslaget är att skapa konkurrensneutralitet mellan arbetstagare som har hemvist i Finland och arbetstagare med hemvist i tredje länder, och att skapa konkurrensneutralitet mellan företag som utnyttjar utländsk arbetskraft och företag som ej gör det. De föreslagna lagändringarna skulle inte leda till en stor ökning av skatteintäkter, men skapar nya rapporteringsskyldigheter och en ökad administrativ börda för berörda parter. Forskningens syfte är att kartlägga de förslagna ändringarna i relation till deras mål.
Keyword(s): skatterätt internationell skatterätt ekonomisk arbetsgivare beskattning av utländsk arbetskraft


Files in this item

Files Size Format View
Heino_Julius_Avhandling_2022.pdf 466.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record