Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Elastomeeriset antibiootti-infuusiopumput kotisairaalassa : kustannusten minimointianalyysi

Show full item record

Title: Elastomeeriset antibiootti-infuusiopumput kotisairaalassa : kustannusten minimointianalyysi
Author(s): Kantoniemi, Enni-Maaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Globaalin antibioottiresistenssin vuoksi tarvitaan keinoja, joilla lisätä antibioottien vastuullista käyttöä. Yhtenä keinona on antaa parenteraalista antibioottihoitoa sairaalan ulkopuolella, mitä kutsutaan OPAT-hoidoksi (engl. outpatient parenteral antibiotic therapy). Asteittain vuodesta 2018 lähtien Helsingin kotisairaaloissa parenteraalista antibioottia on annettu elastomeerisilla infuusiopumpuilla. Infuusiopumppu mahdollistaa potilaan olemisen kotona ja normaalin liikkumisen arjessa. Infuusiopumppujen mahdollistaman jatkuvan infuusion avulla on myös mahdollista lisätä ensilinjan antibioottien käyttöä, sillä intermittoivassa infuusiohoidossa käyttöön valikoituu todennäköisemmin laajakirjoinen, harvemmin annosteltava antibiootti. Näin ollen hoito mahdollistaa antibioottien vastuullisempaa käyttöä. Tutkimuksen tavoite oli tutkia, onko elastomeerisilla antibioottipumpuilla toteutettu kotisairaalahoito halvempaa kuin teoreettinen sairaalahoito, ja arvioida, kuinka suuri kustannusero hoidoissa on. Taloudellinen arviointi tehtiin kustannusten minimointianalyysinä, jossa oletuksena oli tutkittavien hoitojen hoidollisten lopputulosten samanarvoisuus. Aineisto kerättiin Helsingin kotisairaalan kolmessa yksikössä hoitajien toimesta 1.9.2021-31.3.2022. Kerättäviä tietoja olivat ikä, sukupuoli, hoidon indikaatio ja kesto, potilaan etäisyys kotisairaalan yksiköstä ja mahdolliset haasteet hoidossa. Hintatiedot saatiin henkilökohtaisena tiedonantona Helsingin kaupungilta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta terveydenhuollon yksikkökustannusraportista. Aineiston koko oli 57 potilasta, joista yhdellä oli kaksi hoitojaksoa. Potilasjoukon keski-ikä oli 60 vuotta. Potilaista naisia oli 32 % ja miehiä 68 %. Tyypillisimmät indikaatiot olivat veriviljelypositiivinen infektio eli bakteremia (n=24) ja ruusu (n=18). Hoitopäivien määrä oli 625 eli sairaalavuodepäiviä säästettiin tämän verran. Keskimääräinen hoitoaika oli 10,8 päivää. Verrattaessa teoreettisen ja toteutuneen hoidon kustannuksia, infuusiopumppuhoidon kustannukset olivat 89 000–116 000 euroa (37–48 %) vähäisemmät, riippuen toteutuneen hoidon käytetystä kustannustiedosta. Tyypillisimmän indikaation, bakteremian osalta tehtiin myös omat laskelmat. Säästö oli 61 000–150 000 euroa (37–69 %) riippuen käytetystä kustannustiedosta. Kilometrikustannuksia säästettiin 2 300–3 800 euroa, kun verrattiin infuusiopumppuhoitoa tavanomaiseen kotisairaalahoitoon eli intermittoivasti annettuun antibiootti-infuusiohoitoon. Elastomeerisilla infuusiopumpuilla toteutettu hoito kotisairaalassa on tutkimuksen mukaan 37–48 % edullisempaa kuin teoreettinen vuodeosastohoito maksajan näkökulmasta.
There is a growing need for antibiotic stewardship since antibiotic resistance is a global and increasing problem. One option would be outpatient parenteral antibiotic therapy (OPAT) which has evolved globally since 1970s. In Helsinki, it has been applied in hospital-at-home units since 2018 with elastomeric antibiotic infusion pumps that enable 24-hour continuous infusion and normal daily life for the patient. The continuous infusion via infusion pumps enables the use of first-line antibiotics whereas with intermittent infusions broad-spectrum antibiotics, that require doses less frequently, are a more likely choice. Thus, antibiotic therapy with elastomeric infusion pumps is likely to enhance antibiotic stewardship. The aim of the study was to analyse if treatment with elastomeric infusion pumps in hospital-at-home unit is cheaper than theoretical hospital stay and to compare the costs. An economic evaluation was performed with the assumption that hospital-at-home care and hospital stay are equal when it comes to the outcomes of the therapy. The economic evaluation was made with cost-minimization analysis. Data were collected manually by nurses in three hospital-at-home units in Helsinki between September 2021 and March 2022. Patients’ age, gender, indication and length of the antibiotic infusion pump therapy, distance from the hospital-at-home unit and problems with the therapy were collected. Cost information were received personally from City of Helsinki and taken from a paper of Finnish Institute for Health and Welfare. The data included 57 patients, of whom one had two treatment periods. The mean age was 60 years. Thirty-two percent of patients were female and 68% were male. The most common indications were bacteremia (n=24) and erysipelas (n=18). A total of 625 hospital bed days were saved, which is 10,8 days per patient on average. Cost savings with elastomeric infusion pump therapy were 89 000–116 000 euros compared to the theoretical treatment in a hospital ward depending on the cost information being used, which is 37–48% of the theoretical hospital stay costs. An economic evaluation was made separately for the treatment of bacteremia. The cost savings were 47 600–150 700 euros or 37–69% of the theoretical costs. Savings in travel costs were 2 300–3 800 euros when elastomeric pump therapy was compared to the conventional hospital-at-home intermittent infusion therapy of 4-6 nurse visits per day per patient. In conclusion, elastomeric infusion pump therapy in hospital-at-home units in Helsinki results in cost savings of 37–48% compared to theoretical hospital stay costs from the perspective of the entity responsible for the costs of the treatment.
Keyword(s): antibioottien vastuullinen käyttö elastomeerinen antibiootti-infuusiopumppu kotisairaala kustannusten minimointianalyysi


Files in this item

Files Size Format View
Kantoniemi_Enni-Maaria_tutkielma_2022.pdf 1.244Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record