Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Juha Mieto -saippuasta Henke-tvåliin - kuvituksissa olevien humorististen tekstien kääntämisestä Tatu ja Patu - sarjan ruotsinnoksissa ja saksannoksissa

Show full item record

Title: Juha Mieto -saippuasta Henke-tvåliin - kuvituksissa olevien humorististen tekstien kääntämisestä Tatu ja Patu - sarjan ruotsinnoksissa ja saksannoksissa
Author(s): Nurminen, Niklas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Translation and Interpreting
Specialisation: Translation and Interpreting Communication
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tämän maisterintutkielman tavoitteena on tutkia, miten Aino Havukaisen ja Sami Toivosen teosten Tatu ja Patu päiväkodissa (2004) ja Tatun ja Patun outo unikirja (2008) kuvituksissa olevia humoristisia tekstejä on käännetty saksaksi ja ruotsiksi. Tutkimus pyrkii selvittämään, millaisilla keinolla verbaalista ja visuaalista, usein myös vahvan kulttuurisidonnaista huumoria on käännetty, minkä lisäksi käsitellään lyhyesti typografian käyttöä kieliversioissa. Lasten- ja kuvakirjojen huumori on yleinen tutkimusaihe, mutta Tatu ja Patu -sarjaa ei ole tästä näkökulmasta tutkittu. Teoriataustaan kuuluu multimodaalisuuteen ja lastenkirjallisuuteen, etenkin kuvakirjoihin, liittyvää yleistä tutkimuskirjallisuutta, näiden molempien kääntämiseen liittyvää teoriaa, huumoriin ja sanaleikkeihin ja näiden kääntämiseen liittyvää teoriaa sekä typografiaa käsittelevää kirjallisuutta. Aineistoa analysoitiin ensisijaisesti tekstisisällön pohjalta verraten käännöksiä alkutekstiin ja osin keskenään ottaen kuva huomioon tarpeen mukaan. En hyödyntänyt tarkkarajaisia luokitteluja, sillä tämä osoittautui hankalaksi aineistoni kohdalla. Analyysissä kävi ilmi, että ruotsin- ja saksankielisissä käännöksissä on tehty huumorin ja erityisesti sanaleikkien kohdalla ratkaisuja, jotka eroavat niin alkutekstistä kuin keskenään. Monessa tapauksessa humoristinen ilmaus käännettiin neutraalimmalla vastineella tai suoraan, jolloin huumori ei enää välittynyt. Kotouttaminen on yleistä erityisesti tuotemerkkien kohdalla. Havaitsin lisäksi, että typografian käyttö erosi merkittävästi kieliversioiden välillä.
Keyword(s): kääntäminen lastenkirjallisuus multimodaalisuus saksan kieli ruotsin kieli kuvakirjat huumori sanaleikit


Files in this item

Files Size Format View
Nurminen_Niklas_maisterintutkielma_2022.pdf 1.230Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record