Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Skadestånd vid transport av styckegods till sjöss - ett föråldrat system?

Show full item record

Title: Skadestånd vid transport av styckegods till sjöss - ett föråldrat system?
Author(s): Karlsson, Helena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Law
Specialisation: Private International Law
Language: Swedish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Avhandlingen behandlar skadestånd vid transport av styckegods till sjöss. Bestämmelser som hänför sig till transportörens skadeståndsansvar finns i sjölagens kapitel 13. Transportören kan undgå skadeståndsansvar ifall en skada beror på så kallat nautiskt fel eller brand. Transportören har dessutom rätt att begränsa sitt ansvar till ett visst, lagstadgat belopp. Dessa bestämmelser avviker från huvudreglerna i finländsk skadeståndsrätt och kan till viss mån vara obekanta för sådana som inte är insatta i sjörätt och transporträtt i allmänhet. Sjörätten är ett rättsområde vars bestämmelser utgörs av internationella konventioner. Den finländska sjölagens bestämmelser är förenliga med Haag-Visbyreglerna, som utformats för över 50 år sedan och vars grund, det vill säga Haagreglerna, utformades för nästan hundra år sedan. Därmed kan man påstå att dessa bestämmelser inte representerar en modern sjörätt, där ansvarsfördelningen mellan parterna är balanserad. Arbetets syfte att granska skadestånd vid transport av styckegods till sjöss och analysera ansvarsfördelningen mellan parterna. Därtill kommer arbetet att svara på frågan om de nuvarande bestämmelserna är föråldrade. Dessutom kommer arbetet att diskutera hur en modern sjörätt kunde utformas samt vilka aspekter som kunde tas i beaktande vid framtida tillämpning av sjörättsliga bestämmelser. Som forskningsmetod i arbetet används den rättsdogmatiska metoden med inslag av rättskritisk och rättskomparativ metod.
Keyword(s): Sjörätt exculpationsansvar sjövärdighet ansvarsbegränsning nautiskt fel principen om normalersättning ansvarsfördelning


Files in this item

Files Size Format View
Karlsson_Helena_Magisteravhandling_2022.pdf 619.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record