Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

En analys av blockkedjebaserade smarta kontrakt i ljuset av finländsk avtalsrätt

Show full item record

Title: En analys av blockkedjebaserade smarta kontrakt i ljuset av finländsk avtalsrätt
Author(s): Wilhelmsson, Emma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Law
Specialisation: Obligation Law
Language: Swedish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Avhandlingen behandlar fenomenet blockkedjebaserade smarta kontrakt. Syftet med avhandlingen är att granska hur väl gällande finländska avtalsrättsliga regler kan appliceras på blockkedjebaserade smarta kontrakt. I avhandlingen diskuteras avtalsingåendet genom smarta kontrakt, om smarta kontrakt kan anses vara juridiska avtal, innehållet i ett smart kontrakt, tolkning av smarta avtalsvillkor, praktiska frågor och användningsområden i dag och i framtiden. Den rättsdogmatiska metoden används för att besvara ovanstående forskningsfrågor. Materialet består av rättsvetenskapliga artiklar och litteratur. En av de viktigaste frågorna gällande smarta kontrakt är huruvida de utgör avtal i juridisk mening. I avhandlingen analyseras huruvida ett smart kontrakt kan betraktas som juridiskt bindande avtal med fokus på de avtalsmekanismer som leder till ingående av ett avtal. Den tekniska utformningen av smarta kontrakt möjliggör många funktioner. Det smarta kontraktets säregna egenskaper som påverkar avtalsinnehållet och villkoren analyseras i ljuset av befintlig avtalsrätt. Problematik i förhållande till avtalsvillkoren, översättning och implementering av befintliga rättsliga regler till kod diskuteras. Ett smart kontrakts automatiska utförande och decentraliserade karaktär analyseras, varför smarta kontrakt är viktiga diskuteras och ett smart kontrakts förhållande till den fysiska världen granskas.
Keyword(s): Avtalsrätt blockkedja blockkedjebaserat konossement blockkedjeteknologi Ethereum smarta kontrakt


Files in this item

Files Size Format View
Wilhelmsson_Emma_Avhandling_2022.pdf 670.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record