Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

En analys av blockkedjebaserade smarta kontrakt i ljuset av finländsk avtalsrätt

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-12-13T10:49:52Z
dc.date.available 2022-12-13T10:49:52Z
dc.date.issued 2022-12-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/43794
dc.title En analys av blockkedjebaserade smarta kontrakt i ljuset av finländsk avtalsrätt sv
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Wilhelmsson, Emma
dct.issued 2022 und
dct.abstract Avhandlingen behandlar fenomenet blockkedjebaserade smarta kontrakt. Syftet med avhandlingen är att granska hur väl gällande finländska avtalsrättsliga regler kan appliceras på blockkedjebaserade smarta kontrakt. I avhandlingen diskuteras avtalsingåendet genom smarta kontrakt, om smarta kontrakt kan anses vara juridiska avtal, innehållet i ett smart kontrakt, tolkning av smarta avtalsvillkor, praktiska frågor och användningsområden i dag och i framtiden. Den rättsdogmatiska metoden används för att besvara ovanstående forskningsfrågor. Materialet består av rättsvetenskapliga artiklar och litteratur. En av de viktigaste frågorna gällande smarta kontrakt är huruvida de utgör avtal i juridisk mening. I avhandlingen analyseras huruvida ett smart kontrakt kan betraktas som juridiskt bindande avtal med fokus på de avtalsmekanismer som leder till ingående av ett avtal. Den tekniska utformningen av smarta kontrakt möjliggör många funktioner. Det smarta kontraktets säregna egenskaper som påverkar avtalsinnehållet och villkoren analyseras i ljuset av befintlig avtalsrätt. Problematik i förhållande till avtalsvillkoren, översättning och implementering av befintliga rättsliga regler till kod diskuteras. Ett smart kontrakts automatiska utförande och decentraliserade karaktär analyseras, varför smarta kontrakt är viktiga diskuteras och ett smart kontrakts förhållande till den fysiska världen granskas. sv
dct.subject Avtalsrätt
dct.subject blockkedja
dct.subject blockkedjebaserat konossement
dct.subject blockkedjeteknologi
dct.subject Ethereum
dct.subject smarta kontrakt
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language Swedish en
ethesis.language svenska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:38cdf95d-3c51-4dde-807f-8fc79b453264
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-11-14 13:34:54:176
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202212133989
dct.alternative An analysis of blockchain-based smart contracts in the light of Finnish contract law en
ethesis.facultystudyline Velvoiteoikeus fi
ethesis.facultystudyline Obligation Law en
ethesis.facultystudyline Obligationsrätt sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH_OTM-838
ethesis.mastersdegreeprogram Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Law en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i rättsvetenskap sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH20_001

Files in this item

Files Size Format View
Wilhelmsson_Emma_Avhandling_2022.pdf 670.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record