Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Matkakertomuksia tyhjyyden tuolta puolen : Fenomenografinen analyysi psykedeelin aiheuttamista kognitiivisista muutoksista

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-12-13T12:26:47Z
dc.date.available 2022-12-13T12:26:47Z
dc.date.issued 2022-12-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/43838
dc.title Matkakertomuksia tyhjyyden tuolta puolen : Fenomenografinen analyysi psykedeelin aiheuttamista kognitiivisista muutoksista fi
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Paavilainen, Manu
dct.issued 2022
dct.abstract Psykedeeleistä on tullut jälleen osa julkista ja akateemista keskustelua. Psykedeelistä kokemusta on haastavaa kuvata sanallisesti, mikä vaikeuttaa aiheen ymmärtämistä ja siitä käytävää keskustelua. Tässä tutkimuksessa tarkastelen psykedeelistä kokemusta kahdesta näkökulmasta: kuolemanrajakokemuksen kaltaisena ilmiönä ja kognitiivisena muutosprosessina.Aineisto koostuu erowid.org-sivustolta kerätyistä kokemusraporteista, jotka kuvaavat psykedeeli DMT:n käytöstä seuranneita kokemuksia. Tarkastelen raportteja teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin, ja teoreettisena viitekehyksenä toimii kuolemanrajatutkimukseen kehitetty NDE-C-asteikko. Pisteytän kokemuksia sen perusteella, kuinka paljon ne sisältävät NDE-C-asteikon kuvaamia ulottuvuuksia. Kuolemanrajakokemuksen kriteerit täyttäviä raportteja analysoin fenomenografian keinoin. Etsin teksteistä ilmaisuja kokemusten aiheuttamista maailmankuvan ja ajattelutapojen muutoksista. Analyysissa nojaan Batsonin ja kumppaneiden (1993) sosiaalipsykologiseen teoriaan uskonnosta ja sen määritelmään uskonnollisesta kokemuksesta kognitiivisena muutoksena. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: Voiko psykedeelistä kokemusta tutkia mielekkäällä tavalla myös kuolemanrajakokemuksena? Ennustaako korkea pistemäärä kuolemanrajakokemusasteikolla kognitiivisia muutoksia? Millaisia käsityksiä psykedeelin aiheuttama kognitiivinen muutos voi synnyttää? Tulokset viittaavat siihen, että NDE-C-asteikko toimii tarkoituksenmukaisena työkaluna myös psykedeelien tutkimukseen. Korkea pistemäärä ennusti kognitiivisia muutoksia. Fenomenografisen analyysin tuloksena esittelen kaksi hierarkkista kategoriasysteemiä, jotka kuvaavat muutoksia sekä maailmankaikkeuden luonnetta että yksilön elämää koskevissa käsityksissä. Kategoriat toimivat psykedeelisen kokemuksen aiheuttamien kognitiivisten muutosten systemaattisena kuvauksena. fi
dct.subject psykedeelit
dct.subject DMT
dct.subject kuolemanrajakokemukset
dct.subject NDE
dct.subject fenomenografia
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Valaskivi, Katja
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:d21785e3-2d51-408d-935c-312cc8e604b1
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-11-10 09:55:00:075
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202212134026
dct.alternative Trip reports from beyond the void : A phenomenographical analysis on psychedelic-induced cognitive changes en
ethesis.facultystudyline Uskontotiede fi
ethesis.facultystudyline Study of Religion en
ethesis.facultystudyline Religionsvetenskap sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH40_027
ethesis.mastersdegreeprogram Kulttuuriperinnön maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Cultural Heritage en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i kulturarv sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH40_010

Files in this item

Files Size Format View
Paavilainen_Manu_tutkielma_2022.pdf 939.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record