Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Acute Lysergic Acid Diethylamide Does Not Influence Reward-Driven Decision Making of C57BL/6 Mice in the Iowa Gambling Task

Show full item record

Title: Acute Lysergic Acid Diethylamide Does Not Influence Reward-Driven Decision Making of C57BL/6 Mice in the Iowa Gambling Task
Author(s): Korhonen, Nuppu; Elsilä, Lauri; Hyytiä, Petri; Korpi, Esa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Degree Programme in Medicine
Specialisation: Study orientation in Finnish
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Lysergihapon dietyyliamidin (LSD) ja muiden psykedeelien potentiaaliset terapeuttiset vaikutukset psykiatristen sairauksien hoidossa ovat alati kasvavan kiinnostuksen kohteita. Ymmärrys psykedeelien vaikutuksista käyttäytymiseen, etenkin toiminnanohjaukseen, on kuitenkin yhä puutteellista. Tässä tutkimuksessa selvitettiin LSD:n mahdollista vaikutusta tavoitteelliseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa käytettiin jyrsijöitä varten modifioitua Iowa Gambling Task -tehtävää (IGT), joka on psykologisissa tutkimuksissa yleisesti käytetty menetelmä simuloida tavoitteellista päätöksentekoa välittömän palkkion antavien ja pitkän aikavälin palkkioihin johtavien vaihtoehtojen välillä. Sen avulla voidaan mitata impulsiivisuutta, riskinottoa ja suurimman palkkion mahdollistavaa suunnitelmallisuutta. 15 hiirtä koulutettiin suorittamaan kosketusnäyttöjä hyödyntävää IGT:tä, minkä jälkeen IGT toistettiin eri skenaarioissa hiirten ollessa LSD:n (annostukset 0.025, 0.1, 0.2 ja 0.4 mg/kg) tai serotoniini-2A-reseptoria aktivoivaa 25CN-NBOH:n (annos 1.5 mg/kg) akuutin vaikutuksen alaisena. Negatiivisena kontrollina käytettiin saliinia (0,9% NaCl) ja positiivisena kontrollina stimulantti deksamfetamiinia (annos 2.0 mg/kg). 25CN-NBOH:lla ja kolmella matalimmalla annoksella LSD:tä ei ollut vaikutusta hiirten tekemiin valintoihin tai tehtävässä suoriutumiseen. Suurin LSD-annos (0.4 mg/kg) ei myöskään vaikuttanut hiirten preferoimiin valintoihin, mutta merkittävästi hidasti hiirten toimintaa vähentämällä liian aikaisten valintayritysten määrää ja lisäämällä valitsematta jättämistä. Myös deksamfetamiini vähensi liian aikaisia valintayrityksiä ja lisäsi valitsematta jättämistä, mutta se lisäksi vähensi tuottoisampien valintojen tekemistä. Tutkimuksen perusteella LSD:n akuutilla vaikutuksella tyypillisesti käytetyillä annostuksilla ei siis ole vaikutusta hiirten suoriutumiseen tavoitteellista päätöksentekoa mittaavassa tehtävässä.
While interest in psychedelic drugs in the fields of psychiatry and neuroscience has reemerged in recent last decades, the general understanding of the effects of these drugs remains deficient. In particular, there are gaps in knowledge on executive functions and goal-directed behaviors both in humans and in commonly used animal models. The effects of acute doses of psychedelic lysergic acid diethylamide (LSD) on reward-driven decision making were explored using the mouse version of the Iowa Gambling Task. A total of 15 mice were trained to perform in a touch-screen adaptation of the rodent version of the Iowa Gambling Task, after which single acute doses of LSD (0.025, 0.1, 0.2, 0.4 mg/kg), serotonin 2A receptor-selective agonist 25CN-NBOH (1.5 mg/kg), D-amphetamine (2.0 mg/kg), and saline were administered before the trial. 25CN-NBOH and the three lowest doses of LSD showed no statistically significant changes in option selection or in general functioning during the gambling task trials. The highest dose of LSD (0.4 mg/kg) significantly decreased premature responding and increased the omission rate, but had no effect on option selection in comparison with the saline control. Amphetamine significantly decreased the correct responses and premature responding while increasing the omission rate. In conclusion, mice can perform previously learned, reward-driven decision-making tasks while under the acute influence of LSD at a commonly used dose range.
Keyword(s): Lysergic Acid Diethylamide Psychedelic Decision Making Executive Function Behavior Impulsive Behavior LSD hallusinogeenit päätöksenteko toiminnanohjaus impulsiivinen käyttäytyminen


Files in this item

Files Size Format View
Korhonen_Nuppu_Tutkielma_2022.pdf 1.299Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record