Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

The role of KCC2 in network activity of maturing whisker-to-barrel system

Show full item record

Title: The role of KCC2 in network activity of maturing whisker-to-barrel system
Author(s): Loukasmäki, Säde
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master 's Programme in Neuroscience
Specialisation: Neuroscience
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Aistijärjestelmät ovat organisoituneet topografisesti. Hiirien ja rottien tuntoaistimuksia käsittelevässä somatosensorisessa järjestelmässä tämä ilmenee yksi-yhteen vastaavuutena viiksikarvojen sekä vertikaalisesti järjestäytyneiden aivokuoren (ts. korteksin) hermosolukokoelmien eli ”barrelien” välillä. Toiminnallinen kytkentä tässä viiksi-barreli systeemissä muodostuu jo ennen syntymää, mutta kyseiset neuronaaliset yhteydet kehittyvät ja kypsyvät vielä syntymän jälkeenkin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet sekä aivojen spontaanin että ulkoisten ärsykkeiden aikaansaaman aktiivisuuden ohjaavan tätä prosessia. GABAergiset interneuronit muodostavat kytkentöjä muiden hermosolujen kanssa jo ennen syntymää. GABAergisen signaloinnin rooli varhaisen kehityksen aikana on kuitenkin vielä epäselvä. Kloridia ulos solusta kuljettavan neuronaalisen kalium-kloridi kotransportterin (KCC2) ilmentyminen lisääntyy voimakkaasti aivokuorella kahden ensimmäisen syntymän jälkeisen viikon aikana, mikä johtaa hyperpolarisoivan inhibition ilmaantumiseen. Aivokuoren interneuroneissa KCC2:n esiintyminen voidaan havaita jo hiiren syntymän aikaan. On epäselvää, mikä rooli tällä varhaisella interneuronaalisella KCC2:n ilmenemisellä on. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella KCC2:n roolia kortikaalisten interneuroniverkostojen aktiivisuudessa perinataalivaiheen aikana. Tätä varten hyödynnettiin transgeenisiä hiiriä, joilla oli konditionaalisesti inaktivoitu Kcc2 geeni GAD2+ hermosoluissa eli interneuroneissa. Lisäksi näihin hermosoluihin oli lisätty kalsiumindikaattori GCaMP6f, mikä mahdollisti aivokuoren kalsiumaktiivisuuden määrittämisen kyseisissä interneuroneissa. Kallon läpi tapahtuva laajakenttäkalsiumkuvantaminen suoritettiin hereillä oleville hiirille niiden syntymäpäivänä. Tutkimuksessa selvisi, että spontaani, mutta ei stimuloitu, aktiivisuus oli merkittävästi alentunut poistogeenisillä eläimillä. Lisäksi aktiivisuusindusoidun transkriptiotekijä Egr1:n immunohistokemiallinen värjäys osoitti, että talamuksen verkostoaktiivisuus oli merkittävästi alentunut poistogeenisillä ja heterotsygoottisilla eläimillä, mikä viittaa subkortikaalisten alueiden osallisuuteen alentuneessa aivokuoren aktiivisuudessa. Lisäkokeita tarvitaan muiden mekanismien osuuden selvittämiseksi havaitussa aktiivisuuden muutoksessa.
Sensory systems display a topographical organization, and in the murine somatosensory system there is oneto-one correspondence between individual whiskers and individual cortical columns called barrels. Functional connectivity in the whisker-to-barrel system is formed prenatally and refined after birth, guided by both spontaneous and whisker-evoked activity. GABAergic connectivity emerges already prenatally and includes transient circuits, but the exact role of GABAergic signalling in early development is elusive. The neuronal, major chloride extruder, potassium-chloride cotransporter (KCC2) is heavily upregulated in the cortex during the first two postnatal weeks resulting in the emergence of hyperpolarizing inhibition. However, in cortical interneurons (INs) KCC2 expression can be detected already at the time of birth. The role of this early interneuronal KCC2 expression is unclear. The aim of this thesis was to study the role of KCC2 in the network activity of cortical INs during the perinatal period. Transgenic mice with conditional inactivation of Kcc2 gene, and expression of the calcium indicator GCaMP6f in GAD2+ neurons (INs) were used to image cortical Ca2+ activity. Transcranial widefield Ca2+ imaging in awake head-fixed mice was performed at the day of birth (P0) and showed that spontaneous, but not evoked, activity was significantly reduced in the knock-out animals. Moreover, immunostaining for the activity-induced transcription factor Egr1 showed that thalamic network activity was significantly decreased in the knock-out and heterozygous animals, suggesting involvement of subcortical areas in the decreased cortical activity. Additional experiments are needed to elucidate the role of other mechanisms contributing to the observed change in activity.
Keyword(s): KCC2 interneuron GAD2 whisker-to-barrel system inhibition network activity calcium imaging


Files in this item

Files Size Format View
Loukasmaki_Sade_thesis_2022.pdf 1.437Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record