Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Evaluating the association between early gross motor abilities recorded with a multi-sensor wearable jumpsuit and later neurocognitive development at two years of age

Show full item record

Title: Evaluating the association between early gross motor abilities recorded with a multi-sensor wearable jumpsuit and later neurocognitive development at two years of age
Author(s): Suonpää, Pinja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master 's Programme in Neuroscience
Specialisation: Neuroscience
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Synnytyksenaikaiset komplikaatiot ja ennenaikainen syntymä suurentavat riskiä kognitiivisen kehityksen ongelmille. Varhaisen motorisen kehityksen on näytetty olevan yhteydessä kognitiiviseen kehitykseen. Maisterintutkielmani tavoitteena on tutkia, onko imeväisikäisen karkeamotoriikan, erityisesti asentojen, ja kahden vuoden iässä mitatun kognitiivisen kehityksen välillä yhteyttä, kun varhaismotoriikkaa on mitattu liikesensoreilla varustetulla MAIJU-älypotkupuvulla. Tutkimusotos (N=26) koostui sekä terveistä kontrollilapsista, että ennenaikaisesti syntyneistä tai synnytyksenaikaisen hapenpuutteen kokeneista lapsista. Älypotkupuku mittasi lapsen spontaania liikettä leikin aikana lapsen kotona. Koneoppimisalgoritmi analysoi automaattisesti missä asennoissa lapsi vietti aikaa ja tuotti arvion lapsen varhaismotorisesta kehityksestä. Kognitiivista kehitystä arvioitiin kahden vuoden iässä standardoiduilla neuropsykologisilla arvioilla, sekä vanhempien arvioilla. Korrelaatio- ja regressioanalyyseja käytettiin datan analysointiin. Varhaismotorinen kehitys vaikutti olevan yhteydessä myöhempään kognitiiviseen kehitykseen. Erityisesti, seisoma-asento selitti yhteyttä, niin että lapsilla, jotka viettivät enemmän aikaa seisten, oli edistyneemmät kognitiiviset taidot kahden vuoden iässä. Tuloksia voi selittää se, että kyky seistä lisää mahdollisuuksia tutkia ympäristöä, mikä osaltaan tukee lapsen kognitiivista kehitystä. Hermoverkkojen nopeampi kehitys voi myös osaltaan selittää yhteyttä. Tutkimus tukee jatkotutkimuksia MAIJU-älypotkupuvusta saadun asentotiedon käytöstä lapsen hermoston kehityksen arvioimisessa, mikä voi tulevaisuudessa auttaa kognitiivisten ongelmien varhaista tunnistamista.
Each year many new-borns are at risk for long-term developmental deficits due to adverse perinatal events. Early gross motor abilities have been shown to link with cognitive development and studying infant motor behaviour may provide means to assess global neurodevelopment. This thesis aims to explore a potential association between early gross motor abilities recorded at infancy with a multi-sensor wearable jumpsuit MAIJU and later neurocognitive development assessed at two years of age. The study sample (N=26) consisted of healthy full-term infants and those with prematurity or perinatal asphyxia. Spontaneous motor activity was recorded at home with the jumpsuit. Machine learning methods were used to quantitate the time infants spent in different postures and estimate the maturity of their motor abilities, which were compared to cognitive development at two years of age with correlational- and regression analyses. There was a positive trend between early motor abilities and later cognitive development. Specifically, standing posture explained the association, such that infants who spent more time standing had better cognitive abilities at two years of age. Standing may support cognitive development by increasing opportunities for visual and manual exploration and learning. Shared neuronal circuitries for motor and cognitive functions and faster neuronal maturation may also underlie the association. The current study supports the creation of future studies with larger sample sizes to establish the potential for the use of postural and movement information obtained from wearable jumpsuit MAIJU to assess the variability of neurocognitive development of at risk and typical infants with potential goal to identify future cognitive deficits at early stage.
Keyword(s): Wearables early motor development neurocognitive development


Files in this item

Files Size Format View
Suonpaa_Pinja_Masters_thesis_2022.pdf 701.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record