Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Urbaanin hiljaisuuden estetiikka: Helsingin kaupungin hiljaisten paikkojen äänimaisemien tarkastelua

Show full item record

Title: Urbaanin hiljaisuuden estetiikka: Helsingin kaupungin hiljaisten paikkojen äänimaisemien tarkastelua
Author(s): Sillanpää, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Art Studies
Specialisation: Musicology
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tarkastelen tutkielmassani kolmen Helsingin kaupungin My Helsinki -verkkosivustolla esitellyn hiljaisen paikan äänimaisemia. Päätutkimuskysymykseni on: millaisia hiljaisuuden kokemukset ovat Helsingin kaupungin hiljaisissa paikoissa? Aineistoni koostuu Kampin kappelissa, Suomen kansalliskirjastossa ja Seurasaaressa tekemistäni äänimaisemahavainnoista, jotka olen kerännyt kirjallisiksi havaintomuistiinpanoiksi. Lähestymistapani on fenomenologinen: pyrin lähestymään hiljaisuutta kokemustasolla, omia hiljaisuuden kokemuksiani analysoiden. Analyysimenetelmänäni toimii Schaferin (1994) luokittelumallin pohjalta kehittämäni neliosainen jaottelu, jossa havaitut äänet erotellaan niiden äänilähteiden perusteella. Lisäksi hyödynnän aineiston analyysissä Schaferin (1994) äänten jaottelua perusääniin, signaaleihin ja äänimaamerkkeihin. Äänimaiseman analyysin lisäksi tuon esiin Granön (1930) havainnointiin löyhästi nojaten myös hiljaisuuden kokemuksien mahdollisen moniaistisuuden. Tutkielmani tulokset osoittavat, että hiljaisuuden kokemukset eroavat toisistaan kaikissa kolmessa paikassa. Kampin kappelin äänimaisema koostuu yksinomaan tilassa olevien ihmisten äänistä ja raitiovaunun äänestä. Kansalliskirjaston äänimaisema koostuu samoin ihmisten ja tekniikan äänistä. Seurasaaressa kuullaan näiden lisäksi myös luonnon ääniä. Yhteistä kaikille äänimaisemille on se, että ne ovat vahvasti ihmisen muokkaamia.
Keyword(s): äänimaisema hiljaisuus estetiikka moniaistisuus fenomenologia


Files in this item

Files Size Format View
Sillanpaa_Maija_tutkielma_2022.pdf 365.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record