Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Yritysvastuun oikeudellistuminen ja sen ristiriidat perinteisiin oikeudellisiin vastuisiin peilaten : Esimerkkinä Euroopan komission ehdotus yritysvastuudirektiiviksi

Show full item record

Title: Yritysvastuun oikeudellistuminen ja sen ristiriidat perinteisiin oikeudellisiin vastuisiin peilaten : Esimerkkinä Euroopan komission ehdotus yritysvastuudirektiiviksi
Author(s): Kainulainen, Ella
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Law
Specialisation: Commercial Law
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tutkielman tarkoituksena on tarkastella yritysvastuun oikeudellistumista niin yleisesti ilmiönä kuin myös esimerkin kautta, käyttäen Euroopan komission ehdotusta yritysvastuudirektiiviksi ilmiön konkreettisena ilmentymänä. Tutkielma pyrkii valottamaan sitä, mitä yritysvastuun oikeudellistuminen ilmiönä tarkoittaa ja miten se näkyy yritysten oikeudellisessa toimintakehikossa. Tavoitteena on ilmiön esittelyn lisäksi tarkastella sitä, miten yritysvastuun oikeudellistuminen istuu tiettyihin osakeyhtiöoikeudellisiin periaatteisiin ja vahingonkorvausvastuun muodostumiseen suomalaisessa osakeyhtiö- ja velvoiteoikeudessa. Tutkielmassa havaitaan, että oikeudellistuvan yritysvastuun ja perinteisen osakeyhtiöoikeudellinen ajattelun voidaan nähdä olevan konfliktissa keskenään ja esitellään sitä, mitkä ovat ne tekijät, miksi yritysvastuun oikeudellisten piirteiden ei tällaisenaan nähdä istuvan suomalaiseen osakeyhtiöoikeudelliseen ajatteluun. Tutkielmassa on myös otettu kantaa siihen, miten konfliktia perinteisen osayhtiöoikeudellisen vastuukäsityksen ja yritysvastuuoikeudellisten näkökulmien välillä voitaisiin pystyä häivyttämään. Osakeyhtiöoikeudellinen vastuun samastus voi tutkielman näkökulmasta toimia edellä esitellyn konfliktin vähentämisessä ja lähentää näitä kahta eriävää vastuukäsitystä keskenään.
Keyword(s): Yritysvastuu yritysvastuudirektiivi osakeyhtiö konserni vastuun samastus


Files in this item

Files Size Format View
Kainulainen_Ella_tutkielma_2022.pdf 540.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record