Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Työnantajan koulutusvelvollisuus irtisanomistilanteissa – oikeusvertaileva tutkimus työnantajan vastuusta tarjota koulutusta työntekijöilleen työnantaja-aloitteisissa irtisanomistilanteissa

Show full item record

Title: Työnantajan koulutusvelvollisuus irtisanomistilanteissa – oikeusvertaileva tutkimus työnantajan vastuusta tarjota koulutusta työntekijöilleen työnantaja-aloitteisissa irtisanomistilanteissa
Author(s): Karppinen, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Law
Specialisation: Labor Law
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Työntekijän kouluttaminen on tärkeää yhä nopeammin muuttuvilla työmarkkinoilla. Etenkin erilaiset muutostilanteet esimerkiksi yrityksen toiminnassa vaikuttavat työnantajan velvollisuuteen tarjota koulutusta työntekijöilleen. Tässä lainoppia ja oikeusvertailua hyödyntävässä tutkielmassa selvitetään, miten Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa työnantajan koulutusvelvollisuus ilmenee etenkin irtisanomistilanteissa ja kuinka laaja koulutusvelvollisuus vertailuvaltioissa on. Työnantajan koulutusvelvollisuuden realisoivat syyt on johdettavissa irtisanomisperusteista. Jokaisen vertailuvaltion lainsäädännössä irtisanomisperusteisiin on nimittäin sisällytetty jonkinlainen työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus, jonka toteutumista arvioidaan yleensä työtehtävien vähentyessä tai loppuessa esimerkiksi taloudellisista syistä. Koulutusvelvollisuuden realisoivat syyt on jaettavissa taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin sekä uudelleenjärjestelyihin. Taloudelliset ja tuotannolliset syyt voivat olla työnantajasta ja työntekijästä riippumattomia syitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi yrityksen taloudelliseen tilanteeseen tai sen tuotantoon. Uudelleenjärjestelyt voivat puolestaan olla esimerkiksi pelkästään työnantajan aloitteesta tapahtuvia tuotantosuunnassa tapahtuvia muutoksia. Työnantajan koulutusvelvollisuus irtisanomistilanteiden näkökulmasta jakautuu kaikissa vertailuvaltioissa kahteen eri kategoriaan. Ensimmäisenä koulutusvelvollisuus ilmenee irtisanomisperusteiden arvioinnin yhteydessä. Tällaisen koulutusvelvollisuuden soveltamisalan arvioinnissa vaikuttaa esimerkiksi kokonais- ja kohtuullisuusarviointi. Toisena työnantajan koulutusvelvollisuus voi ilmetä työntekijän irtisanomisen jälkeen tai tämän irtisanomisajan kuluessa. Tämän koulutusvelvollisuuden osa-alueen soveltamisarvioinnissa puolestaan vaikuttaa monet eri tekijät, kuten työnantajayrityksen koko, työntekijöiden ikä sekä työsuhteen laatu.
Keyword(s): työoikeus oikeusvertailu työnantajan koulutusvelvollisuus työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus muutosturva taloudelliset ja tuotannolliset perusteet uudelleenjärjestelyt


Files in this item

Files Size Format View
Karppinen_Anna_tutkielma_2022.pdf 610.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record