Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Yksipuolisen valintaoikeuden sisältävä välityslauseke oikeustoimilain 36 §:n kohtuuttomuussääntelyn näkökulmasta

Show full item record

Title: Yksipuolisen valintaoikeuden sisältävä välityslauseke oikeustoimilain 36 §:n kohtuuttomuussääntelyn näkökulmasta
Author(s): Heikkilä, Valtteri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Law
Specialisation: Obligation Law
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tutkielmassa käsitellään välityslausekkeita, jotka antavat yhdelle välityslausekkeen osapuolista oikeuden oikeusprosessin valintaan riitatilanteessa. Valintaoikeuden omaava osapuoli voi käyttää tällaista yksipuolista valintalauseketta turvatakseen omat oikeutensa ja aiheuttaakseen haittaa toiselle osapuolelle. Työn tarkoituksena on selvittää, miten välimiesmenettelylaki ja oikeustoimilain kohtuuttomuussääntely suhtautuvat yksipuoliseen valintaoikeuteen. Tutkimuksen metodi on lainopillinen. Tutkimuksessa kuvataan yleisesti erilaisia epätavallisia välityslausekkeita ja tarkastellaan välimiesmenettelylain asettamia mahdollisia rajoituksia yksipuoliselle valintaoikeudelle. Työssä käydään läpi välimiesmenettelylain asettamat rajoitukset lausekkeen käytölle yksittäisessä soveltamistilanteessa. Yksipuolisen valintaoikeuden kohtuullisuutta arvioidaan oikeustoimilain 36 §:n kautta. Tätä varten käsitellään välityslausekkeen kohtuusarvioinnille merkitykselliset seikat ja arvioidaan yksipuolista valintalauseketta näiden kautta. Tutkimuksessa annetaan ratkaisunormi tilanteeseen, jossa vahvempi osapuoli käyttäisi valintaoikeutta moitittavalla tavalla. Tutkielmassa tehdään johtopäätös, jonka mukaan yksipuolinen valintaoikeus voi olla kohtuuton sopimusehto, kun sillä estetään heikompaa osapuolta esittämästä omia vaatimuksiaan.
Keyword(s): Välimiesmenettely välityslausekkeet valinnaiset välityslausekkeet yksipuoliset välityslausekkeet asymmetriset välityslausekkeet kohtuuttomuus kohtuuton sopimusehto välityslausekkeen kohtuuttomuus


Files in this item

Files Size Format View
Valtteri_Heikkila_tutkielma_2023.pdf 462.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record