Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

The Dichotomy Between Bitcoin and Legislation Aimed at Preventing Money Laundering and the Financing of Terrorism : An Analysis of the Upcoming Revision to the European Union's Transfer of Funds Regulation

Show full item record

Title: The Dichotomy Between Bitcoin and Legislation Aimed at Preventing Money Laundering and the Financing of Terrorism : An Analysis of the Upcoming Revision to the European Union's Transfer of Funds Regulation
Author(s): Kuuskoski, Joel
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Law
Specialisation: Obligation Law
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Keskeinen osa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen pyrkivää lainsäädäntöä on maksunvälittäjien velvollisuus kerätä varainsiirtojen lähettäjistä ja saajista asianmukaiset tunnistetiedot. Mikäli tietyn varainsiirron laillisuudesta herää epäselvyys, maksunvälittäjänä toimiva instituutio voi estää siirron toteutumisen ja mahdollisesti myös raportoida siitä viranomaisille. Bitcoinin hajautettu rakenne aiheuttaa kuitenkin haasteita varainsiirtojen lähettäjien ja saajien tunnistetietojen keräämiselle. Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa 2021 ehdotuksen vuonna 2015 voimaan tulleen varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista annetun asetuksen päivittämiseksi. Vielä lainsäädäntöprosessissa oleva asetus toisi niin kutsutut ’isännöimättömät osoitteet’ – eli kryptovaluuttaosoitteet, jotka eivät ole sääntelyn kohteena olevan instituution hallinnassa – asetuksen soveltamisalan piiriin. Lainsäätäjä on ehdotetussa päivityksessä valinnut lähestymistavakseen perinteisen finanssitoimialan ja kryptovaluuttaekosysteemin välisten väylien sääntelemisen; yksinomaan kryptovaluuttaekosysteemin sisällä toteutetut transaktiot jäisivät asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tämän tutkielman tarkoituksena on analysoida ehdotetun lainsäädännön tehokkuutta tutkimalla isännöimättömistä osoitteista ja isännöimättömiin osoitteisiin tehtyjä Bitcoin-transaktioita ja sitä, onko asianmukaisten tunnistetietojen kerääminen näiden transaktioiden yhteydessä mahdollista. Tutkielmassa päädytään katsomaan, että vaikka isännöimättömiin osoitteisiin yhteydessä olevat transaktiot aiheuttavat asianmukaisten tunnistetietojen keräämiselle tiettyjä perustavanlaatuisia haasteita, riippuu ehdotetun lainsäädännön tehokkuus lopulta pitkälti siitä, miten Bitcoinia tullaan tulevaisuudessa käyttämään. Mikäli perinteisen finanssitoimialan ja Bitcoin-ekosysteemin välisten väylien rooli pysyy tulevaisuudessakin tärkeänä, tulee ehdotettu lainsäädäntö todennäköisesti mahdollistamaan asianmukaisten tunnistetietojen keräämisen riittävällä tavalla. Toisaalta mikäli Bitcoinin käyttö siirtyy enenevässä määrin isännöimättömien osoitteiden väliseksi ja tarve säänneltyjen instituutioiden käytölle vähenee, on päinvastainenkin lopputulos mahdollinen. Tutkielman loppupuolella tutustutaan vielä lyhyesti Bitcoinin salamaverkkoon. Bitcoinin salamaverkko on Bitcoinin yhteyteen rakennettu teknologia, jonka tarkoituksena on merkittävästi kasvattaa Bitcoinin transaktiokapasiteettia ja tehdä transaktioista nykyistä nopeampia. Vaikka Bitcoinin salamaverkko on vielä melko varhaisessa kehitysvaiheessa, tutkielmassa esitetään, että Bitcoinin salamaverkon tekniset toimintaperiaatteet tulevat todennäköisesti aiheuttamaan merkittäviä haasteita asianmukaisten tunnistetietojen keräämiselle. Tutkielmassa päädytään siihen lopputulokseen, että mikäli Bitcoinin salamaverkon kehitys ja kasvu jatkuvat, voi tämä lopulta johtaa kahden erillisen Bitcoin-ekosysteemin syntyyn – yhteen, joka on säännelty ja toiseen, joka ei ole.
A key component of legislation aimed at preventing money laundering and the financing of terrorism is the so-called ‘travel rule’. The travel rule obliges financial institutions to keep track of the identities behind senders and receivers of fund transfers. If a transfer of funds is deemed suspicious, the institution acting as an intermediary can deny the transfer and possibly report it to the authorities. Bitcoin’s decentralised and unregulatable nature, however, poses a unique challenge to the enforcement of the travel rule. In July 2021, the European Commission published a proposal for a revision to the 2015 Transfer of funds regulation. The revision, which is currently undergoing the legislative process, would bring so-called ‘self-hosted addresses’ – crypto-asset addresses not under the control of a regulated institution – under the scope of the regulation. In the proposed revision, the legislator has chosen the approach of regulating the on- and off-ramps between crypto-assets and the traditional financial system while leaving transactions occurring entirely within the crypto-asset ecosystem unregulated. This thesis aims to analyse the effectiveness of the proposed regulation in its current form through the lens of Bitcoin transactions involving a self-hosted address and the enforcement of the travel rule. The thesis concludes that while Bitcoin transactions involving self-hosted addresses pose certain fundamental threats to the enforcement of the travel rule, the effectiveness of the proposed revision to the 2015 Transfer of funds regulation depends largely on how the Bitcoin technology is used in the future. If current usage trends continue and on- and off-ramps between Bitcoin and the traditional financial system continue to play an important role, the proposed revision to the regulation may be effective in achieving enforcement of the travel rule for Bitcoin transactions involving a self-hosted address. However, if usage of Bitcoin moves increasingly peer-to-peer and the need for on- and off-ramps is diminished, the opposite could also prove to be true. Towards the end of the thesis, one of the proposed solutions for improving the scalability of Bitcoin known as the Bitcoin Lightning Network is introduced. While the technology is still in its infancy, it is recognised that the technical properties of the Bitcoin Lightning Network pose a severe challenge to the enforcement of the travel rule. The thesis concludes that the continued development and growth of the Bitcoin Lightning Network may eventually result in the birth of two distinct Bitcoin ecosystems – one of which is regulated and one of which is not.
Keyword(s): Bitcoin Preventing money laundering and the financing of terrorism Travel rule European Union Transfer of funds regulation Self-hosted address Lightning network Blockchain Crypto-asset Cryptocurrency AML/CFT


Files in this item

Files Size Format View
Kuuskoski_Joel_tutkielma_2022.pdf 995.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record