Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Tenttikysymykset ja erilaiset didaktiset vaihtoehdot. : Kiinteän protetiikan tenttikysymysten laatiminen käyttäen pohjana oppikirjaa: A Textbook of Fixed Prosthodontics: a Scandinavian Approach (Nilner, Karlsson ja Dahl)

Show full item record

Title: Tenttikysymykset ja erilaiset didaktiset vaihtoehdot. : Kiinteän protetiikan tenttikysymysten laatiminen käyttäen pohjana oppikirjaa: A Textbook of Fixed Prosthodontics: a Scandinavian Approach (Nilner, Karlsson ja Dahl)
Author(s): Tuominen, Siiri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Degree Programme in Dentistry
Specialisation: Study orientation in Finnish
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tiivistelmä: Tutkielman tavoitteena on arvioida eri tenttikysymystyyppien kelpoisuutta kiinteän protetiikan teoreettisen tiedon testaamiseen sekä luoda kiinteän protetiikan keskeisen tiedon testaamiseen teoreettisen viitekehyksen puitteissa parhaiten sopiva tenttikysymyspankki. Aineisto Analysoitavana aineistona käytetään oppikirjan A Textbook of Fixed Prosthodontics: A Scandinavian Approach (Nilner, Karlsson ja Dahl) kappaleiden 1, 2, 4, 6.1 ja 10 keskeistä sisältöä. Menetelmät Kirjallisuuden perusteella tunnistettiin erilaiset mahdollisuudet teoreettisen tiedon testaamiseksi. Teoreettisen tiedon testaustapoina käytetään erilaisia tenttikysymystyyppejä, jotka esitellään ja arvioidaan yksitellen käyttäen apuna monipuolisten didaktisten kirjallisuuslähteiden muodostamaa teoreettista viitekehystä. Tulokset Tutkielman tuloksina esitetään analysoidun aineiston testaamiseen tarkoitettu tenttikysymyspankki. Pohdinta Tutkielman tuloksina esitetyt kysymykset tuovat, teoreettiseen viitekehykseen peilaten, hyvin suunnitellut tenttikysymykset käytettäväksi tulevilla kiinteän protetiikan jaksoilla. Tutkielman selkeänä vahvuutena voidaan pitää aineiston tarkkaa analysointia ja analyysin perusteella tehtyä kysymysten laadintaa. Tutkielman heikkoutena voidaan pitää sitä, että kysymyksiä ei tutkielman puitteista päästy käytännössä testaamaan.
Abstract: The objective of the thesis is to evaluate the validity of different examination questions in testing the theoretical information of fixed prosthodontics and to create a bank of exam questions. Materials Chapters 1, 2, 4, 6.1 and 10 of the textbook A Textbook of Fixed Prosthodontics: A Scandinavian Approach are used as the analyzed material in the thesis. Methods The different possibilities for testing the theoretical information have been identified based on the literature used. Different exam question types are used as testing methods for the crucial contents of the analyzed material. The question types are presented and evaluated separately using versatile didactic literature sources. Results A bank of exam questions created for testing the analyzed material is presented as the results of this thesis. Discussion The exam questions created and evaluated in the thesis can be used as exam questions themselves or as inspiration for exam questions in the future fixed prosthodontics exams. The precise analyzation and the creation of the exam questions based on the analyzation can be perceived as an absolute strength of this thesis. A clear weakness of the thesis is the fact that it was not possible to test the created questions in practice.
Keyword(s): Protetiikka kiinteä protetiikka didaktiikka tenttikysymykset hammasprotetiikka opetus


Files in this item

Files Size Format View
Tuominen_Siiri_tutkielma_2022.pdf 396.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record