Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Myöhään puhkeava ADHD

Show full item record

Title: Myöhään puhkeava ADHD
Author(s): Yanchukovich, Kristian
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Degree Programme in Medicine
Specialisation: Study orientation in Finnish
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
ADHD:n diagnostisiin kriteereihin on vuodesta 1980 kuulunut vaatimus oireiden esiintymisestä riittävän varhaisella iällä, vaikka varsinaista näyttöä sopimuksenvaraisen alkamisikäkriteerin tueksi ei ole. Useassa väestöpohjaisessa seurantatutkimuksessa on nyt havaittu aikuisia ja nuoria yksilöitä, jotka kärsivät ADHD:n kaltaisesta oireyhtymästä, vaikka lapsuusiällä ADHD:n diagnostiset kriteerit eivät täyttyneet. Osassa tapauksista diagnostinen kynnys alittui lapsuudessa vain niukasti, mutta myös lähes oireettomia tapauksia havaittiin. Spekulaation kohteena on ollut sisäisten tai ulkoisten kompensaatiokeinojen kyky piilottaa ADHD-oireita ympäristön vaatimusten vaihtelusta riippuen. Toisaalta myöhäiset ADHD-oireet voitaisiin usein yhdistää muihin samanaikaisiin diagnooseihin, mutta kysymystä monimutkaistaa liitännäisdiagnoosien suuri esiintyvyys riippumatta ADHD:n alkamisiästä. Ilmiönä ADHD:n myöhäiseen puhkeamiseen liittyy vielä runsaasti ratkaisemattomia kysymyksiä, mutta tavanomaisia hoitovaihtoehtoja tulisi kenties harkita pitkäaikaiseen, piirteenomaiseen, elämää haittaavaan ADHD-oirekuvaan, vaikka se näyttäisikin ilmaantuneen vasta lapsuus- tai nuoruusiän jälkeen. Etenkin lievemmissä tapauksissa keskeistä olisi kuitenkin huolellisesti arvioida diagnostiikkaan ja hoitoon liittyvät hyödyt ja haitat niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta ylidiagnostiikan välttämiseksi. (141 sanaa)
Keyword(s): Attention Deficit Disorder with Hyperactivity Neurodevelopmental Disorders Age of Onset Late Onset Disorders Adult Adolescent


Files in this item

Files Size Format View
Yanchukovich_Kristian_Pro_Gradu_2022.pdf 1.124Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record