Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hammaslääketieteen opiskelijoiden tenttisuoriutuminen Covid-19 pandemian aiheuttaman etäopetusjakson aikana Helsingin yliopistossa

Show full item record

Title: Hammaslääketieteen opiskelijoiden tenttisuoriutuminen Covid-19 pandemian aiheuttaman etäopetusjakson aikana Helsingin yliopistossa
Author(s): Zou-Kopsa, Qing
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Degree Programme in Dentistry
Specialisation: Study orientation in Finnish
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Joulukuussa 2019 alkanut Covid-19 pandemia on aiheuttanut maailmanlaajuisen oppilaitosten sulun ja opetusten sekä tenttien siirtymisen virtuaaliseksi interntin avulla. Maaliskuussa 2020 Helsingin yliopistossa lääketieteellisen tiedekunnan luento-opetukset ja tentit siirtyivät etänä toteutettaviksi. Kontaktia vaativat opetukset kuten laboratorio-opetukset, potilastyöt ja simulaatio harjoitustyöt toteutuivat pienryhmissä turvallisuusohjeita noudattaen. Tämä tutkielma selvittää Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijoiden tenttimenestystä etäopetuksen ja etätenttien opetusjakson aikana vuonna 2020 ja vertaa sitä aiempien lukuvuosien tenttimenestykseen. Tutkimus myös selvittää hammaslääketieteen opettajien näkemyksiä etätenttien onnistumisesta sekä etätenttien sovellettavuus mahdollisuudesta tulevaisuudessa. Aineistona on käytetty Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelman (vuosikurssit 1. - 5.) kurssien tenttitilastoja lukuvuosilta 2018/19, 2019/20 ja 2020/2021, sekä laadullista tätä syventävien opintojen tutkielmaa varten kerättyä aineistoa hammaslääketieteen opettajille lähetetyn kyselytutkimuksen avulla. Tutkimus on osittain julkaistu Arponen H, Zou-Kopsa Q, Karaharju-Suvanto T. Examination performance of dentistry students during the COVID-19 pandemic. Acta Odontol Scand. 2022 Jul 10:1-7. doi: 10.1080/00016357.2022.2096922. Epub ahead of print. PMID: 35811471.
Keyword(s): etäopetus, etätentti, tenttitulokset, Covid-19, pandemia, arviointi


Files in this item

Files Size Format View
Zou-Kopsa_Qing_tutkielma_2022.pdf 385.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record