Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kirjallisuuskatsaus vanhemmasta vieraannuttamisesta : Aikuisen lapsen näkökulma

Show full item record

Title: Kirjallisuuskatsaus vanhemmasta vieraannuttamisesta : Aikuisen lapsen näkökulma
Author(s): Kylliäinen, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master 's Programme in Social Research (SOSM)
Specialisation: Social Work
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tiedekunta: Valtiotieteellinen tiedekunta Koulutusohjelma: Sosiaalitieteiden laitos Opintosuunta: Sosiaalityö Tekijä: Riikka Kylliäinen Työn nimi: Kirjallisuuskatsaus vanhemmasta vieraannuttamisesta. Aikuisen lapsen näkökulma Työn laji: Maisterintutkielma Kuukausi ja vuosi: 12/2022 Sivumäärä: 54 + 2 Avainsanat: Vieraannuttaminen (parental alienation), vieraannutettu aikuinen lapsi (alienated / targeted adult child), kirjallisuuskatsaus Ohjaaja tai ohjaajat: Elina Virokannas Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto Muita tietoja: Tiivistelmä: Vieraannuttaminen määritellään tässä tutkielmassa toiminnaksi, jossa toinen vanhempi käyttäytymisellään vaikeuttaa monin tavoin lapsen suhdetta toiseen vanhempaan, päämääränä katkaista heidän välinsä kokonaan. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia ilmiöitä vieraannuttamiseen liittyy lapsuudessa vieraannutetun, tutkimushetkellä aikuisen lapsen näkökulmasta. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Aineisto on kerätty systemaattisesti monitieteisestä Scopus-tietokannasta ja se käsittää 12 vertaisarvioitua kokonaista artikkelia tieteellisistä julkaisuista. Artikkelit ovat englanninkielisiä ja julkaistu vuoden 2005 ja toukokuun 2022 välillä. Aineisto koostuu retrospektiivisistä empiirisistä tutkimuksista, joissa on käytetty puolistrukturoituja haastattelututkimuksia ja kyselytutkimuksia. Tutkimuksista viisi on laadullista ja seitsemän määrällistä. Katsauksen perusteella vieraannuttajavanhemman epäterveelle toiminnalle altistuminen aiheuttaa vieraannutettavalle lapselle monenlaista ristiriitaisuutta sekä pitkän ajan seurauksia, kuten itsetunnon haasteita, mielenterveyshäiriöitä, luottamuspulaa, vaikeuksia luoda suhteita, emotionaalista kipua sekä päihteiden käyttöä. Vieraannuttamisen tiedostaminen on analyysin perusteella tärkeä alku selviytymisprosessille, jossa pyritään löytämään tasapaino itsensä ja menneisyytensä kanssa sekä uudelleenrakentamaan suhde vieraannutetun vanhemman kanssa. Katsauksessa tulee esiin vieraannuttamisen ilmiöiden tunnettavuuden tärkeys. Asiantuntijoiden tarvitseman tiedon lisäksi lapsille tulee opettaa taitoja vastustaa vieraannuttamisstrategioita. Lisäksi vieraannuttamista kokeneet aikuiset lapset tarvitsevat vieraannuttamisdynamiikan ymmärtämistä.
Keyword(s): Vieraannuttaminen vieraannutettu aikuinen lapsi kirjallisuuskatsaus vieraannuttaminen


Files in this item

Files Size Format View
Kylliainen_Riikka_tutkielma_2022.pdf 467.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record