Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Finnish and Swedish riding school pupils’ motivation towards participation in education in horse behaviour, welfare, learning, and human-horse communication

Show simple item record

dc.date.accessioned 2023-02-09T08:09:45Z
dc.date.available 2023-02-09T08:09:45Z
dc.date.issued 2023-02-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/44581
dc.title Finnish and Swedish riding school pupils’ motivation towards participation in education in horse behaviour, welfare, learning, and human-horse communication en
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Nyberg, Lina
dct.issued 2022
dct.abstract Horse enthusiasts have insufficient knowledge about horse behaviour and welfare (BW) and learning and human-horse communication (LC), which poses a risk for both human safety and horse welfare. The main objective of this study was to investigate why riding school pupils participate or do not participate in non-riding education in BW and LC, using Self-determination theory (SDT). SDT posits that the quality of motivation is related to the individual’s basic psychological needs. A convenience sample of 568 riding school pupils from Finland and Sweden completed an online questionnaire. The results show that forty percent of the riding schools offered education in BW, and thirty-two in LC. Twenty-seven percent of the respondents had participated in education in BW, and twenty-five in LC at the riding school. The respondents were autonomously motivated to participate in education, i.e., they would participate because it is interesting and personally important. Perceived needs satisfaction at the riding school predicted autonomous motivation to participate. Education was offered to a greater extent in Swedish riding schools and Swedish participants participated more, experienced more autonomous motivation, and relatedness and competence satisfaction. To our knowledge, this study is the first to explore riding school pupils’ motivation towards non-riding education. en
dct.abstract Hästentusiaster har otillräcklig kunskap om hästens beteende och välfärd (BV) samt lärande och kommunikation mellan människa och häst (LK), vilket utgör en risk både för människans säkerhet och hästens välbefinnande. Det övergripande syftet med studien var att undersöka varför ridskole-elever deltar eller inte deltar i undervisning i BV och LK, utgående ifrån Self-determination theory (SDT). Antagandet inom SDT är att kvaliteten på motivation relaterar till individens grundläggande psykologiska behov. Ett icke slumpmässigt urval på 568 ridskole-elever från Finland och Sverige besvarade en online enkät. Resultaten visade att fyrtio procent av ridskolorna erbjöd undervisning i BV, och trettiotvå i LK. Tjugosju procent av deltagarna hade deltagit i undervisning i BV, och tjugofem i LK. Deltagarna var autonomt motiverade att delta, det vill säga att de skulle delta eftersom det är intressant och personligen viktigt. Upplevd tillfredsställelse av de psykologiska behoven på ridskolan förutspådde autonom motivation att delta i undervisning. Undervisning erbjöds mer på svenska ridskolor och svenska deltagare deltog mer, upplevde mer autonom motivation, tillhörighet och kompetens. Enligt vår vetskap är denna studie den första som undersöker ridskole-elevers motivation att delta i avsutten undervisning. sv
dct.subject Riding school
dct.subject equestrian
dct.subject motivation
dct.subject Self-determination theory
dct.subject basic psychological needs
dct.subject horse welfare
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language Swedish en
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Kalland, Mirjam
ethesis.supervisor Linnavalli, Tanja
ethesis.supervisor Hartmann, Elke
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:73c06998-e617-4994-9b1a-2436dc078625
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-12-19 15:45:42:367
ethesis-internal.abstract.secondary Horse enthusiasts have insufficient knowledge about horse behaviour and welfare (BW) and learning and human-horse communication (LC), which poses a risk for both human safety and horse welfare. The main objective of this study was to investigate why riding school pupils participate or do not participate in non-riding education in BW and LC, using Self-determination theory (SDT). SDT posits that the quality of motivation is related to the individual’s basic psychological needs. A convenience sample of 568 riding school pupils from Finland and Sweden completed an online questionnaire. The results show that forty percent of the riding schools offered education in BW, and thirty-two in LC. Twenty-seven percent of the respondents had participated in education in BW, and twenty-five in LC at the riding school. The respondents were autonomously motivated to participate in education, i.e., they would participate because it is interesting and personally important. Perceived needs satisfaction at the riding school predicted autonomous motivation to participate. Education was offered to a greater extent in Swedish riding schools and Swedish participants participated more, experienced more autonomous motivation, and relatedness and competence satisfaction. To our knowledge, this study is the first to explore riding school pupils’ motivation towards non-riding education. und
ethesis-internal.abstract.primary Hästentusiaster har otillräcklig kunskap om hästens beteende och välfärd (BV) samt lärande och kommunikation mellan människa och häst (LK), vilket utgör en risk både för människans säkerhet och hästens välbefinnande. Det övergripande syftet med studien var att undersöka varför ridskole-elever deltar eller inte deltar i undervisning i BV och LK, utgående ifrån Self-determination theory (SDT). Antagandet inom SDT är att kvaliteten på motivation relaterar till individens grundläggande psykologiska behov. Ett icke slumpmässigt urval på 568 ridskole-elever från Finland och Sverige besvarade en online enkät. Resultaten visade att fyrtio procent av ridskolorna erbjöd undervisning i BV, och trettiotvå i LK. Tjugosju procent av deltagarna hade deltagit i undervisning i BV, och tjugofem i LK. Deltagarna var autonomt motiverade att delta, det vill säga att de skulle delta eftersom det är intressant och personligen viktigt. Upplevd tillfredsställelse av de psykologiska behoven på ridskolan förutspådde autonom motivation att delta i undervisning. Undervisning erbjöds mer på svenska ridskolor och svenska deltagare deltog mer, upplevde mer autonom motivation, tillhörighet och kompetens. Enligt vår vetskap är denna studie den första som undersöker ridskole-elevers motivation att delta i avsutten undervisning. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202302091265
dct.alternative Finska och svenska ridskole-elevers motivation för att delta i undervisnig i hästens beteende, välfärd, lärande och kommunikation mellan människa och häst sv
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master´s Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Nyberg_Lina_Avhandling_2022.pdf 871.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record