Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Comparing motivation and learning outcomes in virtual reality and a physical learning environment

Show full item record

Title: Comparing motivation and learning outcomes in virtual reality and a physical learning environment
Author(s): Närhi, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Virtuaalisen todellisuuden (VR) oppimisympäristö on ajankohtainen ja yleistyy nopeasti, mutta vertailevia tutkimuksia opiskelukontekstissa on vielä vähän. Tässä tutkielmassa verrataan oppimistulosten ja motivaation kehittymistä fyysisessä ja VR oppimisympäristössä yhden opiskelupäivän aikana. Neljännen vuoden konetekniikan insinööriopiskelijat (N = 14) opiskelivat moottorin rakennetta ja toimintaa, joka oli osa heidän tutkintoansa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. He opiskelivat puunkorjuukoneeseen kuuluvan harvesteripään moottorin rakennetta ja toimintaa. Kvasieksperi-mentaalisessa koeasetelmassa aamulla puolet opiskelijoista aloitti opintonsa VR oppimis-ympäristössä ja toinen puoli fyysisessä oppimisympäristössä, iltapäivällä opiskelijaryhmät vaihtoivat oppimisympäristöä. Motivaatiota mitattiin kyselylomakkeilla ennen ja jälkeen opintojen. Oppimistuloksia mitattiin kyselylomakkeilla ennen ja jälkeen opintojen sekä tehtyjen tehtävien perusteella ja havaitulla opiskeluaktiivisuudella. Opettaja arvioi oppimistulokset edellä kuvatun datan perusteella opiskelun arvosanaksi. Data analysoitiin yksisuuntaisella ANOVAlla. Oppimistulokset kehittyivät tilastollisesti merkitsevästi (p < .00) kummassakin oppimisympäristössä, aamupäivällä ja iltapäivällä. Eroa ei havaittu eri oppimisympäristöissä tapahtuneen oppimisen välillä. Sen sijaan sisäinen motivaatio kehittyi eri tavoin fyysisessä ja VR oppimisympäristöissä. Aamulla VR-ympäristössä aloittaneilla opiskelijoilla sisäinen motivaatio laski tilastollisesti merkitsevästi (p = .01). Sen sijaan iltapäivällä sisäinen motivaatio kehittyi positiivisesti kummassakin oppimisympäristössä tilastollisesti merkitsevästi (p < .01). Tulokset voi tulkita siten, että puunkorjuukoneen harvesteripään moottorin rakenteen ja toimintojen opiskelu eri oppimisympäristöissä ylläpitää kiinnostusta opittavaan asiaan ja oppimista tapahtuu merkittävästi koko päivän ajan. Kun opiskelu aloitettiin fyysisessä oppimisympäristössä, sisäinen motivaatio kehittyi positiivisesti koko päivän ajan.
The use of virtual reality learning environments is rapidly expanding in various disciplines. However, there are only a few comparative studies in education. This thesis explores the effectiveness of a virtual reality (VR) and a physical learning environment on students’ learning outcomes and motivation by comparing the virtual reality and the physical learning environment during one day of studies. The participants were fourth-year mechanical engineering bachelor students (N = 14) at a university of applied sciences in Finland. The intervention was implemented as part of the course module, where students learned the structure and the functioning of the harvester head engine, which was part of a logging machine. A quasi-experimental design was set up, and in the morning, one-half of the students started their studies in virtual reality and the other half in the physical learning environment. In the afternoon, student groups switched learning environments. Motivation and learning outcomes were measured by pre-test and post-test questionnaires. Additionally, students’ learning outcomes were measured by completed study tasks during the interventions and by observing. The teacher assessed the data related to learning as grades. The one-way repeated-measures ANOVA was conducted to analyse the effectiveness of the learning environments on motivation and learning outcomes. The development of learning outcomes was statistically significant (p < .00) in both learning environments during the morning and the afternoon. No difference was observed between the learning outcomes gained in the two learning environments. There was an interaction (p < .01) between intrinsic motivation and learning environments in the morning. While in the afternoon, intrinsic motivation developed positively (p < .01) in both environments. The results suggest that studying in two different learning environments maintains interest and helps to achieve significant learning outcomes during the one-day studies. When studying began in a physical learning environment, intrinsic motivation developed positively throughout the day.
Keyword(s): Virtual reality (VR) immersive virtual reality (IVR) learning environment learning outcomes motivation oppimisympäristö oppimistulokset motivaatio virtuaalitodellisuus


Files in this item

Files Size Format View
Narhi Leena Masters Thesis 2022.pdf 1.102Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record