Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Passiivikeräinten kalibrointi ja käyttö syöpälääkkeiden tutkimisessa ympäristössä

Show full item record

Title: Passiivikeräinten kalibrointi ja käyttö syöpälääkkeiden tutkimisessa ympäristössä
Author(s): Vesterinen, Sami
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Lääkeaineita päätyy jatkuvasti enemmän ympäristöön niiden suuren kulutuksen vuoksi. Jätevedenpuhdistamot ovat suurin pistekuormittaja lääkeaineille akvaattisessa ekosysteemissä, sillä suurin osa lääkeaineista on tarkoitettu ihmisille. Ihmisten lääkeaineet voivat päätyä akvaattiseen ekosysteemiin sellaisenaan tai aineenvaihdunnassa muuttuneina yhdisteinä. Lääkeaineet ja niiden muuttuneet yhdisteet voivat aiheuttaa samanlaisen fysiologisen vasteen eliöissä akvaattisessa ympäristössä, kuin niiden kohde-eliössä ihmisessä. Tämän vuoksi lääkeaineiden kertyminen akvaattiseen ympäristöön voi olla hyvinkin haitallista akvaattisille eliöille. Tähän tutkimukseen valikoituivat kaksi rintasyöpälääkettä tamoksifeeni ja letrotsoli. Kumpikin näistä lääkeaineista on hyvin vahvoja hormonitoimintaan vaikuttavia aineita. Kolmanneksi tutkittavaksi aineeksi valikoitui diklofenaakki, joka on erittäin yleisesti käytetty tulehduskipulääke. Aktiivinen näytteenotto on usein kallista ja aikaa vievää, sillä näytteitä tulee ottaa paljon ja samasta paikasta usein, jotta voidaan laskea tutkittavien aineiden pitkän ajan keskiarvoinen pitoisuus. Passiivikeräimillä voidaan se kuitenkin selvittää paljon halvemmalla. Passiivikeräimet ovat laitteita tai sorbentteja, jotka kalibroidaan laboratorioissa tunnetuissa tutkittavien aineiden pitoisuuksissa. Minkä jälkeen ne viedään kenttätutkimukseen tietyksi ajaksi, jotta voidaan selvittää pitkän ajan keskiarvoinen pitoisuus akvaattisessa ympäristössä. Passiivikeräintyypeiksi tässä kokeessa valittiin SDB-RPS-keräin sekä silikonikumikeräin. Tutkimuksessa havaittiin ainoastaan diklofenaakkia kenttäkokeessa ja vain SDB-RPS-keräimellä. SDB-RPS-keräimiin kerääntyy aineet, joilla on matalampi oktanoli-vesi-jakautumiskerroin, ja silikonikumikeräimet soveltuvat paremmin aineiden tutkimukseen, joilla on korkeampi oktanoli-vesi-jakautumiskerroin, mikä osoitettiin myös tässä kokeessa.
There is continuously more pharmaceuticals ending up in the environment due to the amount of consumption. Wastewatertreatment plants are the largest point source for the pharmaceuticals in the aquatic environment, because most of the pharmaceuticals are meant for humans. Human pharmaceuticals can end up in the ecosystem as they are or as metabolites. Both pharmaceuticals and their metabolites can cause a similar physiological response in the organisms living in the aquatic ecosystem, than in their originally intended target organism, humans. This is the reason why contamination of pharmaceuticals in the environment can be very harmful for the aquatic organisms. Two breast cancer medication were selected for this experiment, which are tamoxifen and letrozole. Both of these medication are very effective in controlling hormonal functions of humans and other organisms. Third pharmaceutical selected for this experiment was diclofenac, which is commonly used NSAID. Active sampling can be very expensive and time consuming, because many samples have to be collected from the same site and they have to be collected at many occasions, so that the time-weighed average of the concentration studied can be found. Passive samplers are devices or sorbents that are able to absorb substances into them. They can be calibrated in the laboratory with known concentrations of studied chemicals and then can be places in a study location in the nature to calculate time-weighed average concentration of the studied chemical in that location. In this study only diclofenac was found in the fieldstudy and only with SDB-RPS-sampler. SDP-RPS samplers absorb mostly chemicals with lower octanol-water partition coefficient and silicone rubber samplers are more suitable for chemicals with higher octanol-water partition coefficient, this was also shown in this study.
Keyword(s): Passiivikeräin aktiivinen näytteenotto lääkeaineet diklofenaakki tamoksifeeni letrotsoli silikonikumi SDB-RPS


Files in this item

Files Size Format View
Vesterinen_Sami_tutkielma_2022.pdf 577.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record