Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Contribution of small mammals and cervids to tick occurrence and tick-borne pathogen prevalence – an enclosure study

Show full item record

Title: Contribution of small mammals and cervids to tick occurrence and tick-borne pathogen prevalence – an enclosure study
Author(s): Puonti, Petteri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Microbiology and Microbial Biotechnology
Specialisation: no specialization
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Punkkivälitteiset patogeenit (PVP) ovat yleisimpiä zoonoottisten tartuntojen aiheuttajia Suomessa. Tautitaakkaan vaikuttavat erityisesti Borrelia burgdorferi sensu lato -bakteerien (BBSL) ja puutiaisaivokuumeviruksen (TBEV) aiheuttamat tartunnat. Molemmat ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosikymmeninä. Tapausten lisääntymisen voi pääosin laskea taudinaiheuttajien päävektorien, puutiaisen (Ixodes ricinus) ja taigapunkin (I. persulcatus), levittäytymisen ansioksi. Ulkoloisina punkit välittävät tauteja useisiin selkärankaisiin ruokinnan yhteydessä. Ankarat talvet ovat rajoittaneet punkkien levittäytymistä pohjoiseen, mutta ilmastonmuutoksen aiheuttamat leudommat talvikelit ovat edistäneet valloitusretkeä uusille alueille. Vaikka sopiva ilmasto on olennaista punkkien esiintyvyydelle, vaikuttaa punkkien isäntälajiston rakenne mitä luultavimmin punkkien ja PVP:ien yleisyyteen paikallisella tasolla. Tässä tutkielmassa punkkeja kerättiin 6 aitausalueelta ja niiden ympäristöstä. Samoilta alueilta määritettiin lisäksi piennisäkkäiden ja hirvieläinten määrät. Koska aitaukset ja niiden ympäristöt luultavasti edustavat samankaltaista ilmastoa, pyrittiin tutkielmassa tutkia, kuinka punkki-isäntiin liittyvät tekijät vaikuttavat punkkien ja PVP:ien esiintyvyyteen. TBEV-positiivisen poolin sekä TBEV-vasta-aineita kantavien piennisäkkäiden perusteella Hangossa varmistettiin mahdollisesti uusi TBEV pesäke. Aitausten, piennisäkäsmäärien ja hirvieläintiheyksien pohjilta luotiin yleistettyjä lineaarisia sekamalleja (GLMM) selittämään punkkien ja PVP:ien esiintyvyyttä tutkimusalueilla. TBEV jätettiin mallinnuksen ulkopuolelle pienen otoskoon takia. Hirvieläintiheydet olivat erittäin merkitsevä punkkien esiintyvyyteen vaikuttava tekijä. BBSL:n yleisyyteen ei yksikään tekijä vaikuttanut merkitsevällä tasolla – mahdollisena syynä piennisäkäspopulaatioiden muutoksen viiveellinen heijastuminen kerättyjen punkkien tartunta-asteeseen.
Tick-borne pathogens (TBPs) are the most common causes of zoonotic infections in Finland. The disease burden is mostly contributed to by Borrelia burgdorferi sensu lato (BBSL) and TBEV infections, both of which have been on the rise during the last decades. The rising case numbers can be attributed to the spread of their main vectors, the castor bean (Ixodes ricinus) and the taiga tick (I. persulcatus). As ectoparasites, ticks transmit pathogens to a plethora of vertebrates during feeding. Harsh winter temperatures have limited the northwards conquest of the ticks, but milder winters due to climate change have enabled a spread to new regions. While a suitable climate is essential for tick occurrence, host animal composition may be an important factor contributing to tick and TBP prevalence in a local scale. In this study ticks were collected from 6 enclosures and their surroundings. Additionally, small mammal and cervid numbers were determined in the study sites. With similar climates in and around the enclosures, the aim of this study was to inspect, how principally tick host factors contribute to tick occurrence or TBP prevalence. A TBEV focus was confirmed present in Hanko by a TBEV positive tick pool, further supported by seven small mammals trapped from the sites carrying anti-TBEV antibodies. Generalized linear mixed models were made to inspect the contribution of enclosures, small mammal numbers, and cervid densities to the prevalence of ticks and BBSL infection rates (TBEV was excluded from the analysis due to a low sample size). Of the predictors, cervid densities were a highly significant predictor for tick prevalence. In the case of BBSL, none of the predictors showed a significant relationship with tick infection rates, possibly due to a delay in how small mammal population shifts are reflected in the infection rates of collected ticks.
Keyword(s): Ixodes ricinus Ixodes persulcatus tick TBEV Borrelia burgdorferi sensu lato tick-borne pathogen TBP generalized linear mixed model enclosure


Files in this item

Files Size Format View
Petteri Puonti Tutkielma 2023.pdf 721.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record