Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Women, Dictators, and Foreign Policy: Exploring the Role of Finland and Sweden in North Korea’s Struggle for Women’s Rights

Show full item record

Title: Women, Dictators, and Foreign Policy: Exploring the Role of Finland and Sweden in North Korea’s Struggle for Women’s Rights
Author(s): Flinck, Noora Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Global Governance Law
Specialisation: International Law
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tämä lopputyö tutkii Suomen ja Ruotsin tämänhetkisiä ja mahdollisia tulevaisuuden yhteistyötapoja Pohjois-Korean kanssa keskittyen naisten oikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon. Suomen ja Ruotsin ulkoministeriön edustajien, kansalaisjärjestötyöntekijöiden ja Pohjois-Korean asiantuntijoiden haastattelut paljastavat, miten maat ovat tekemisissä Pohjois-Korean kanssa ja miten naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa käsitellään tässä kontekstissa. Ensin työssä katsotaan naisten oikeuksien tilannetta Pohjois-Koreassa. Seuraavaksi hahmotellaan Pohjois-Korean ja Pohjoismaiden välistä historiaa, jonka jälkeen käsitellään teoreettisia pohdintoja feminististä ulkopolitiikkaa, ihmisoikeusperustaisuutta, keskivoimaa ja pehmeää voimaa. Tämän jälkeen tutkimustuloksia tarkastellaan ja analysoidaan ennen kuin päätetään laajemmin Suomen ja Ruotsin sitoutumisesta Pohjois-Koreaan sekä sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien maailmanlaajuisen edistämisen tärkeydestä
This thesis studies Finland’s and Sweden’s current and potential future engagement methods with the DPRK by focussing on women’s rights and gender equality. Interviews held with Finnish and Swedish foreign ministry representatives, NGO workers, and experts on North Korea reveal how the two countries engage with North Korea and how women’s rights and gender equality are being addressed in the Northeast Asian context. It will first outline how this research was conducted before introducing some of the most pertinent problems relating to gender equality and women’s right in the DPRK. Next, the histories between North Korea and the two Nordic states is outlined, after which theoretical considerations concerning feminist foreign policy, human-rights based, middlepowermanship, and soft power are discussed. Research findings are then examined and analysed before concluding with further broader examination of Finnish and Swedish engagement with North Korea and the importance of advancing gender equality and women’s rights globally.
Keyword(s): International relations international politics human rights foreign policy feminist foreign policy Finnish foreign policy Swedish foreign policy North Korean foreign policy human rights gender equality middlepowermanship smart power


Files in this item

Files Size Format View
Flinck_Katariina_thesis_2023.pdf 714.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record