Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Birding in the Anthropause: Bird-watcher activity in the Helsinki metropolitan area before, during, and after COVID-19 lockdowns and restrictions

Show full item record

Title: Birding in the Anthropause: Bird-watcher activity in the Helsinki metropolitan area before, during, and after COVID-19 lockdowns and restrictions
Author(s): Lardot, Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
COVID-19 pandemiaa seuraava antropaussi aiheutti rajun vähenemisen ihmisten liikkuvuudessa ja ulkoaktiviteeteissa, mistä seurasi eriäviä vaikutuksia kaupunkialueiden biodiversiteetille. Suomessa ulkoaktiviteetit olivat sallittuja, jonka seurauksena viheralueiden käyttö lisääntyi huomattavasti verrattuna aikaan ennen pandemiaa. Tavoitteenani oli tutkia, miten kaupunkilaisten ulkoaktiviteetit kehittyivät pandemian eri aikoina vapaa-ajan lintuharrastuksen muodossa pääkaupunkiseudulla (sisältäen Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisen). Tätä tarkoitusta varten käytin Tiira-palvelun (valtakunnallinen lintuhavaintojärjestelmä) dataa lintuhavainnoitsijoiden lukumääristä. Suhteutin tämän datan pandemia eri vaiheisiin, samalla huomioiden muuttujia kuten päivittäinen lämpötila ja puistojen käyttö. Lintuhavainnoitsijoiden lukumäärä oli suurin molempina aikoina, jolloin valmiuslaki otettiin käyttöön aiheuttaen maahan poikkeusolot, eli keväällä 2020 ja 2021. Verrattuna aikaan ennen pandemian alkua lintuhavainnoitsijoiden lukumäärä oli myös merkittävästi korkeampi sen jälkeen, kun kaikki rajoitukset oli poistettu keväällä 2022. Merkittävää on, että poikkeusolot vallitsivat samaan aikaan lintujen kevätmuuton kanssa, joka on luonnollisesti suosittu aika lintujen havainnoimiseen. Siten huomioin, että tällä on saattanut olla synergistinen rooli siinä, että ihmiset ovat hyödyntäneet tilaisuuden käyttää enemmän aikaa lintuharrastukseen, kun heillä on ollut paremmat mahdollisuudet käydä luonnossa koronarajoitusten johdosta. Sen jälkeen, kun kaikki rajoitukset purettiin vuonna 2022, osa lintuharrastajista käytti yhä enemmän aikaa lintuharrastukseen joko tottumuksesta tai lisääntyneestä arvostuksesta aktiviteettia tai luontoa kohtaan. Nämä tulokset painottavat kansalaistieteen tärkeyttä sekä potentiaalia lintujen havainnoimisessa ja tehokkaampien suojelutoimien mahdollistamisessa. Tuloksia voidaan soveltaa myös muiden ulkoaktiviteettien kehitykseen pandemian aikana. Yhdessä muiden tutkimusten kanssa, jotka käsittelevät COVID-19 pandemian suhteita ihmiseen ja muihin lajeihin, tulokset voivat auttaa monimutkaisten sosiaaliekologisten suhteiden ymmärtämisessä kaupungeissa ja viheralueilla.
The anthropause following the beginning of the COVID-19 pandemic in 2020 was followed by a heavy decline in people’s mobility and outdoor activities, which has had differing effects on biodiversity in urban areas. In Finland, outdoor activities were allowed, and as a result, the use of greenspaces increased notably in relation to pre-pandemic times. My objective was to study how people’s outdoor activities developed during the pandemic in the form of recreational bird-watching in the Helsinki metropolitan area (including Espoo, Vantaa, and Kauniainen). To accomplish this, I retrieved data on the number of bird observers from Tiira (a Finnish bird information service focused on bird observations), and related this data to the pandemic periods, also taking into account variables such as daily temperature and the use of parks. I found the highest number of bird-watchers during both lockdowns in 2020 and 2021. I also found that the number of bird-watchers was significantly higher after all restrictions were lifted, in 2022, when contrasted with pre-pandemic times. It is notable that the lockdowns happened at the same time as the bird Spring migration, a naturally popular time among bird-watchers. Thus, I consider that this may have had a synergistic role in people taking the opportunity to dedicate more time for bird-watching since they had more time to go outside due to strict restrictions. After all the restrictions were lifted in 2022, some bird-watchers continued to spend more time in bird-watching due to habit or increased appreciation for the activity or outdoors. The findings highlight the importance and potential of citizen science in observing birds and enabling more efficient conservation efforts for them. The results showing the development of bird-watching activities during the pandemic could also potentially be used as a proxy for other outdoor activities, and combined with other studies on the relations of COVID-19 on humans and other species could help to better understand the complex socio-ecological relationships in cities and greenspaces.
Keyword(s): Anthropause COVID-19 birds bird-watching outdoor activities greenspaces Finland Helsinki metropolitan area Antropaussi COVID-19 linnut lintuharrastus ulkoaktiviteetit viheralueet Suomi pääkaupunkiseutu


Files in this item

Files Size Format View
Lardot_Sofia_progradu_2023.pdf 804.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record