Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Suomen muslimi-irakilaistaustaisten nuorten aikuisten moninaiset ryhmäidentiteetit– harmoniaa vai konflikteja?

Show full item record

Title: Suomen muslimi-irakilaistaustaisten nuorten aikuisten moninaiset ryhmäidentiteetit– harmoniaa vai konflikteja?
Author(s): Salih, Ämäl
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Area and Cultural Studies
Specialisation: Middle Eastern, Islamic and Jewish Studies
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tutkin tässä maisterintutkielmassa haastattelumenetelmällä Suomessa asuvien irakilaistaustaisten nuorten aikuisten elämässä esiintyviä keskeisiä ryhmäidentiteettejä. Tutkimuksessa analysoin haastateltavien kertomuksista nousevia teemoja liittyen heidän kansalliseen- ja uskonnolliseen identiteettiinsä. Tutkimusaineistoni koostuu viidestä puolistrukturoidusta yksilöhaastattelusta. Haastatteluun osallistui viisi 23–28- vuotiasta ensimmäisen ja toisen sukupolven irakilaistaustaista Suomessa asuvaa nuorta aikuista. Informanttieni valinnan kriteereinä olivat irakilais- ja muslimitausta. Tutkimus on laadullinen ja pyrkii nostamaan esille haastateltavien henkilökohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä niitä mitenkään yleistämättä koskemaan koko Suomessa asuvaa irakilaisyhteisöä kohtaan. Haastattelemani muslimi- ja irakilaistaustaisten Suomessa asuvien nuorten aikuisten narratiiveissa ilmenee vahva uskonnollinen identiteetti ja toisaalta lähes kaikilla identifioituminen suomalaiseen kansalliseen identiteettiin on heikkoa. Kieli on uskonnon ohella yksi merkittävistä identifioitumisen perusteista eri kansallisiin identiteetteihin. Kokemus ryhmäidentiteetteihin kuulumisesta ei korreloi kaikkien kohdalla keskenään, mikä näyttäytyy joko vahvana identifioitumisena tai heikkona identifioitumisena kaikkiin ryhmäidentiteetteihin.
Keyword(s): Kansallinen identiteetti uskonnollinen identiteetti ryhmäidentiteetti sosiaalinen identiteetti irakilaisuus Irak suomalaisuus islam muslimi maahanmuuttaja arabi kurdi turkmeeni


Files in this item

Files Size Format View
Salih_Amal_tutkielma_2023.pdf 594.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record