Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Descriptive combinatorics and distributed algorithms

Show full item record

Title: Descriptive combinatorics and distributed algorithms
Author(s): Särkijärvi, Joona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master 's Programme in Mathematics and Statistics
Specialisation: Mathematics and applied mathematics
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Sekä deskriptiivisessä kombinatoriikassa että hajautetussa laskennassa tutkitaan verkko-ongelmia, joissa esiintyy paikallisia rajoituksia. Kuten Anton Bernshteyn osoitti uraauurtavassa artikkelissaan vuonna 2020, tämä yhteys ei ole pelkästään pinnallinen. Tämä työ esittelee Bernshteynin tuloksia, joissa hän kehitti alojen välisiä yhteyksiä, sekä yhtenäisti ongelmien paikallisuuden teoriaa. Nämä tulokset yhtyvät jatkuvien dynaamisten järjestelmien teoriaan. Työssä osoitetaan, että tietynlaiset väritysongelmat ovat jatkuvasti ratkaistavissa avaruuden 2^Γ vapaassa osassa, jos ja vain jos on olemassa nopea LOCAL-algoritmi joka ratkaisee kyseenomaisen ongelman Γ:n Cayley-verkossa. Lisäksi työssä esitellään Bernshteynin versio Lovászin lokaalista lemmasta. Kyseistä lemmaa käytetään jatkuvasti kombinatoriikan ja hajautetun laskennan tutkimuksessa, missä se tuottaa eksistenssituloksia. Tämä uusi LLL:n versio takaa näiden tulosten jatkuvuuden, mikäli tietyt topologiset ehdot täyttyvät.
Both descriptive combinatorics and distributed algorithms are interested in solving graph problems with certain local constraints. This connection is not just superficial, as Bernshteyn showed in his seminal 2020 paper. This thesis focuses on that connection by restating the results of Bernshteyn. This work shows that a common theory of locality connects these fields. We also restate the results that connect these findings to continuous dynamics, where they found that solving a colouring problem on the free part of the subshift 2^Γ is equivalent to there being a fast LOCAL algorithm solving this problem on finite sections of the Cayley graph of Γ. We also restate the result on the continuous version of Lovász Local Lemma by Bernshteyn. The LLL is a powerful probabilistic tool used throughout combinatorics and distributed computing. They proved a version of the lemma that, under certain topological constraints, produces continuous solutions.
Keyword(s): Descriptive combinatorics Distributed computing LOCAL model Lovász Local Lemma


Files in this item

Files Size Format View
Masters thesis final.pdf 659.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record