Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Regulation of Digital Markets in the EU: Effectiveness of the Digital Markets Act and the Article 102 TFEU Framework

Show full item record

Title: Regulation of Digital Markets in the EU: Effectiveness of the Digital Markets Act and the Article 102 TFEU Framework
Author(s): Nissilä, Nea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Global Governance Law
Specialisation: European Law
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Digitalisaation sääntelyyn tarvitaan uusia lainsäädäntöehdotuksia, jotka kohdistetaan tehokkaasti digitaalisten markkinoiden merkittävimpiin ongelmakohtiin. Oikeustapauksiin, jotka liittyivät suurimpien verkkoalustojen sääntelyyn sisämarkkinoilla, sovellettiin aikaisemmin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 102 artiklaa, mutta usein tämä artikla ei ollut tarpeeksi tehokas sääntelemään digitaalisille markkinoille ominaisia erikoispiirteitä. Esimerkiksi Euroopan komission Google Shopping -päätös ja sitä seurannut yleisen tuomioistuimen tuomio osoittavat miten SEUT 102 artiklaa on joskus vaikeaa soveltaa digitaalisiin markkinoihin, koska päätöksessä löydettiin uusi määräävän aseman väärinkäytön muoto. Tämän lisäksi SEUT 102 artiklan soveltaminen digitaalisiin markkinoihin on erittäin hidas ja monimutkainen prosessi. Toukokuussa 2023 voimaan tuleva digimarkkinasäädös keskittyy sääntelemään Euroopan Unionin alueella toimivien digitaalisten portinvartijoiden toimia. Euroopan komission nimittäessä verkkoalustan portinvartijaksi, verkkoalustan täytyy alkaa noudattaa digimarkkinasäädöksessä säädettyjä velvoitteita kuuden kuukauden sisällä. Digimarkkinasäädös pyrkii varmistamaan kilpailulliset ja oikeudenmukaiset digitaaliset markkinat, jotka ovat saavutettavissa tehokkaan lainsäädäntökehyksen kautta. Tämän tutkielman keskiössä on uuden digimarkkinasäädöksen tuomat parannukset digitaalisten markkinoiden sääntelyyn Euroopan Union sisämarkkinoilla. Tutkielmassa verrataan EU:n digimarkkinasäädöksen tehokkuutta SEUT 102 artiklaan verkkoalustojen sääntelyssä. Koska tämä tutkielma on viimeistelty huhtikuussa 2023 ennen digimarkkinasäädöksen soveltamisen alkamista toukokuussa 2023, sen keskiössä on säädöksen tehokkuuden elementit, jotka ovat jo arvioitavissa. Tästä syystä tutkielman yksi tärkeimmistä elementeistä on digimarkkinasäädöksen sääntöjen soveltaminen Google Shopping tapaukseen, sillä tämä konkretisoi digimarkkinasäädöksen tuomat parannukset digitaalisten markkinoiden sääntelyn tehokkuuteen. Lisäksi tutkielma tutkii todennäköisiä ongelmakohtia digimarkkinasäädöksen tehokkuudessa. Yksi tämän tutkielman osoittamista suurimmista ongelmakohdista on digimarkkinasäädöksen joustamattomuus, josta tulee ongelma, kun digitalisaatio kehittyy yhä enemmän tulevaisuudessa. Digimarkkinasäädös on erittäin tehokas sääntelemään tämänhetkisiä ongelmia digitaalisilla markkinoilla, mutta säädöksen joustamattomuuden takia se ei kykene vastaamaan digitalisaation kehitykseen tarpeeksi tehokkaasti.
Digitalization requires new legislative tools that can effectively address the issues that are specific to digital markets. In the European Union, cases concerning dominant platforms used to fall under EU competition law and Article 102 TFEU, but this legal framework was sometimes ineffective in regulating issues that exist in digital markets. For instance, the Google Shopping case illustrates one of the difficulties of Article 102 TFEU in relation to digital markets, which are the abuses that are specific to digital markets, such as self-favouring. Digital markets evolve rapidly, and thus they require quick and effective responses from legislators. In order to further regulate digital markets, the European Commission introduced the EU Digital Markets Act (DMA) in 2020 and the DMA rules start to apply in May 2023. The overall objective of the DMA is to increase contestability and fairness in digital markets while simultaneously creating a more effective legal framework. The DMA is a sector-specific EU regulation that regulates the actions of the biggest digital platforms that are called gatekeepers, which offer their services to business users and end users located in the European Union. When the Commission designates a platform as a gatekeeper, the platform must follow the obligations set out by the DMA within six months after the designation. The main goal of this thesis is analysing the effectiveness of the regulation of digital markets after the DMA. As this thesis is finalized in April 2023 and the DMA rules start to apply in May 2023, this thesis focuses on the elements of effectiveness that can be evaluated now. In order to illustrate the effectiveness of the DMA, one of the central elements is the application of the DMA rules to the Google Shopping case. By applying the new legal framework to a case that was judged under the Article 102 TFEU framework, improvements in effectiveness will be portrayed in a more concrete manner. Furthermore, this thesis also examines the potential shortcomings when it comes to the effectiveness of the DMA. One of the most significant issues of the DMA is its inflexibility towards future developments. This thesis argues that while the DMA provides an effective framework for addressing the current issues in digital markets, it is unable to address future developments in digital markets effectively.
Keyword(s): EU competition law Article 102 TFEU digital markets Digital Markets Act effectiveness


Files in this item

Files Size Format View
Nissila_Nea_thesis_2023.pdf 641.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record