Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Late-Holocene sea-surface conditions offshore southeastern Newfoundland based on diatoms

Show full item record

Title: Late-Holocene sea-surface conditions offshore southeastern Newfoundland based on diatoms
Author(s): Mäkelä, Heini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Vuorovaikutukset jään, meren ja ilmakehän välillä paikallisesti kaakkois-Atlantilla ovat merkittäviä niiden aina globaaliin ilmastoon asti aiheuttamiensa vaikutusten vuoksi. Meren pintakerroksen olosuhteita ja niiden yhteyttä ilmastoon vaikuttaviin tekijöihin myöhäisholoseenin aikana Newfoundlandin kaakkoisrannikolla, Placentian lahdella, tutkittiin käyttäen piileviä paleobioindikaattoreina. Piilevälajisto indikoi kohtalaisia olosuhteita aikavälille 5.8–4.75 ka BP. Ajanjaksoa välillä 4.75 ja 2 ka BP dominoi atlanttinen vaikutus lukuun ottamatta kylmää pulssia 3.5 ka BP paikkeilla. Ajanjaksolla välillä 2 ja 0.4 ka BP arktinen vaikutus kasvoi huomattavasti. Sisemmän Labradorin virran voimakkuus näyttää olevan tekijä, joka eniten vaikuttaa olosuhteisiin Placentian lahdella. Virran voimakkuus seurasi sekä indeksiä, joka kuvaa pohjois-Atlantin oskillaation (NAO-indeksi) voimakkuutta, että Atlantin valtameren etelä-pohjoissuuntaisen pystykiertovirtauksen (AMOC) voimakkuutta ollen voimakkain, kun NAO-indeksi oli positiivinen ja AMOC oli voimakas. Piilevälajiston indikoimat kylmät ajanjaksot osuivat yhteen ajanjaksojen kanssa, jolloin NAO-indeksi oli positiivinen. Sulaveden ja merijään määrä sisemmässä Labradorin virrassa näyttää riippuvan olosuhteista Baffinin lahdella. Arktinen oskillaatio sekä Maan rataparametrien muutoksista johtuvat holoseenin lämpötilaoptimi, neoglasiaalinen kylmeneminen ja Rooman lämpökausi vaikuttivat olosuhteisiin Baffinin lahdella myöhäisholoseenilla. Lisäksi AMOC aiheutti joko lisää kylmenemistä tai sulamista alueella riippuen sen kulloisesta voimakkuudesta. Suuri muutos, joka tuloksissa tapahtui 2 ka BP, osuu ajallisesti yhteen muutoksen kanssa, joka on havaittu Labradorin merellä syvän veden muodostuksessa.
Local climatic interactions between ice, ocean and atmosphere in Northwest Atlantic are significant due to their impacts on global climate. Sea-surface conditions and their links to major climatic patterns during the late-Holocene offshore southeastern Newfoundland, Placentia Bay, were studied using diatoms as paleobioindicators. The record indicates moderate conditions with Arctic influence being little stronger than Atlantic influence during the time period between 5.8 and 4.75 ka BP. The time period between 4.75 and 2 ka BP is dominated by Atlantic influence, except for a cold pulse around 3.5 ka BP. There is a considerable increase in Arctic influence during the time period between 2 and 0.4 ka BP. The strength of the inner Labrador Current seems to be the most important factor affecting the conditions in Placentia Bay. It follows both the NAO index and the strength of AMOC being strongest when the NAO index is positive and AMOC is strong. Cold periods in the record match with positive NAO. Meltwater and sea ice content in the inner Labrador Current seems to be dependent on the conditions in Baffin Bay. The AO index and the orbitally driven HTM, Neoglacial cooling and Roman warm period events affected the dynamics in Baffin Bay during the late-Holocene. Also, the AMOC caused either additional cooling or melting in the region depending on its strength. The major shift at 2 ka BP matched with a recorded shift in the deep convection rate in the Labrador Sea.
Keyword(s): diatoms sea-surface temperature sea ice concentration Late Holocene Newfoundland Placentia Bay Labrador Sea NAO AO AMOC


Files in this item

Files Size Format View
Makela_Heini_Tutkielma_2023.pdf 2.454Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record