Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Framing sustainable transformations in urban areas : stakeholder perspectives

Show full item record

Title: Framing sustainable transformations in urban areas : stakeholder perspectives
Author(s): Dunkel, Eveliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Kaupunkialueilla on keskeinen rooli globaalin kestävyyden kannalta. Kokonaisvaltainen ja systeeminen kestävyysmurros on laajasti tunnistettu tavoite, mutta kestävyysmurros voidaan toteuttaa monin tavoin ja sillä voi olla monenlaisia vaikutuksia sidosryhmiin. Kestävyysmurroksen reilun hallinnoimisen kannalta on keskeistä, että monipuolinen joukko sidosryhmiä osallistuu päätöksentekoon ja keskusteluun siitä, miten, miksi ja kenen hyödyksi kaupunkialueita tulisi muuttaa. Tämä tutkimus käsittelee sitä, millaisia piirteitä ja neuvotteluja keskeiset sidosryhmät liittävät kestävyysmurrokseen. Tutkimusmateriaali on kerätty tutkimuspelin avulla ja analysoitu käyttäen kehysanalyysiä. Tutkimuksen tulokset näyttävät, että kaupunkikestävyys ja kestävyysmurros voidaan kehystää monin tavoin, korostaen asian eri puolia. Kestävää kaupunkia käsittelevissä keskusteluissa yksityisten yritysten rooli, kaupunkien välinen kilpailuasetelma, eri ryhmien välinen luottamus ja vastuullisuus kaupunkilaisia kohtaan ovat keskeisiä aiheita. Kestävyysmurroksesta keskustellaan etenkin vähähiiliseen liikenteeseen, kaupunkiluonnon lisäämiseen, ilmastonmuutoksen aiheuttamien tulvien estämiseen, päätöksentekoon osallistumisen parempaan mahdollistamiseen ja kaupunkisuunnittelun joustavuuteen liittyen. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että avoin keskustelu sidosryhmien välillä on tarpeen, jotta voidaan lisätä luottamusta ja ymmärrystä ryhmien välillä. Avoimuus voi kuitenkin olla ristiriidassa sen kanssa, että kaupunkialueiden välillä on kilpailuasetelmasta johtuen tarvetta näyttäytyä houkuttelevana uusille asukkaille ja yrityksille.
Urban areas have a central role in human’s impacts on the planet. A persistent, fundamental and systemic transformation of urban areas to be more sustainable is a widely recognized pursuit. Involving a variety of stakeholders in decision-making and discussing how, why, and to whose benefit urban areas should be changed is central for governing urban transformations. The study elaborates which features and negotiations key stakeholders relate to sustainable urban transformation. This is done through a frame analysis, and a serious game is used in data collection to facilitate discussion between participants. The results of this study show how urban sustainability and transformation can be framed in many ways that highlight different aspects. Role of private businesses, a competitive setting between cities, trust between different groups and accountability to citizens are elaborated in the negotiations on sustainable urban areas. Urban transformation is discussed especially related to low-carbon traffic, greening urban areas, preventing climate-change related flooding, adding possibilities to participate decision-making and more adaptive city planning. The study concludes that open communication between stakeholders of urban transformation is crucial to build trust and understanding between groups, but demand for openness may contradict with the interest for urban areas to appear in good light to and desirable for businesses and new residents.
Keyword(s): kaupunki kestävyysmurros kestävyys sidosryhmät kehysanalyysi urban transformations sustainability stakeholders frame analysis


Files in this item

Files Size Format View
Dunkel_Eveliina_tutkielma_2023.pdf 984.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record