Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Betting on Change: Balancing EU Competition Law, Market Liberalization, and Player Protection in the Transformation of Finland's Gambling Monopoly

Show full item record

Title: Betting on Change: Balancing EU Competition Law, Market Liberalization, and Player Protection in the Transformation of Finland's Gambling Monopoly
Author(s): Lampiranta, Samu-Ville I.G.; Lampiranta, Samu-Ville I.G.
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in International Business Law
Specialisation: European Obligation and Market Law
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tämän tutkielman päätutkimuskysymys on: mitä vaikutuksia Suomen uhkapelimonopolin purkamisella voisi olla uhkapelialan kilpailulle ja pelaajien suojelulle? Kysymykseen vastatakseni tutkin Suomen uhkapelimonopolin nykytilaa, sen syntyä ja tulevaa suuntaa. Tutkimus keskittyy monopolin purkamisen mahdollisiin vaikuuksiin erityisesti kilpailun ja vastuullisen pelaamisen käytäntöjen kannalta. Tutkielma on holistinen analyysi uhkapelialaa koskevasta lainsäädännöstä ja sen sosioekonomisista vaikutuksista. Ehdotan myös uusia tapoja, joilla alaa voitaisiin kehittää ja tehdä siitä parempi sekä alalla toimiville yrityksille että erityisesti pelaajille. Keskityn tutkielmassa monopolin lailliseen asemaan ja siihen, täyttääkö se EU-lain mukaiset uhkapelimonopoleille asetetut vaatimukset. Käsittelen myös Veikkauksen kyseenalaisia liiketoimintamalleja, kuten aggressiivista markkinointia. Tutkin myös vaihtoehtoisia malleja, joiden avulla kilpailua markkinoilla voitaisiin lisätä. Vertaan Suomen uhkapelilainsäädäntöä muiden Pohjoismaiden, Ruotsin, Tanskan, ja Norjan lainsäädäntöön, sillä ne voivat antaa osviittaa myös Suomen tulevasta uhkapelien sääntelystä. Tämä vertailun tarkoitus on näyttää, kuinka eri tavoilla markkinat voidaan vapauttaa ja minkälaisia pelaajien suojelukäytäntöjä muissa maissa on toteutettu. Tutkielman johtopäätös on, ettei Veikkauksen monopoliaseman suojeleminen ole perusteltua, sillä todellista monopolia ei enää ole olemassa. Monopolista kiinni pitäminen ei ole EU:n kilpailusääntöjen mukaista, ja se on vahingollista niin kuluttajille kuin valtiollekin. Uuden uhkapelialan sääntelymallin avulla Suomi voisi myös nousta johtavaksi maaksi pelaajien suojelun suhteen.
The main research question of this thesis is what implications deregulating the Finnish gambling monopoly could have in terms of competition in the gambling industry, and in terms of player protection. I will examine the current state of the gambling monopoly in Finland, how it came to be, and where it is headed. It examines the potential consequences of deregulating the monopoly on the industry, with a focus on competition and responsible gambling practices. The research aims to analyze the legal frameworks governing the gambling industry and its socio-economic effects. I will also propose new ways in which the gambling industry could evolve to become better for companies and players. The study scrutinizes the legal standing of the monopoly and whether it fulfills the requirements set for monopolies in the EU law. I will also discuss controversial business practices of Veikkaus, such as aggressive advertising strategies. In addition, I will explore alternative approaches for a more competitive market. To gain insights into potential policy changes, I will compare Finnish gambling regulations to those of other Nordic countries, Sweden, Norway, and Denmark. These comparisons highlight the different degrees of market liberalization and player protection measures adopted by these countries. My conclusion is that as there is no de facto monopoly anymore, there is also no justification to treat it as such. Holding on to the monopoly violates EU competition rules and harms the players and the state. Establishing a new legal regime to control gambling would also give Finland a chance to become a leader in player protection practices.
Keyword(s): Competition law EU law gambling responsible gambling player protection digital markets SVIGL LGIVS


Files in this item

Files Size Format View
Lampiranta_Samu-Ville_thesis_2023.pdf 1.184Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record