Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Implementing a Carbon Border Adjustment Mechanism, the challenges within the World Trade Organization context and beyond

Show full item record

Title: Implementing a Carbon Border Adjustment Mechanism, the challenges within the World Trade Organization context and beyond
Author(s): Rapo, Annette
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Global Governance Law
Specialisation: European Law
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
In 2021, the European Commission proposed a regulation implementing a carbon border adjustment mechanism. The primary objective of the mechanism is to curb the risk of carbon leakage. In addition, the mechanism should encourage the Union’s trade partners to implement carbon pricing measures to reduce greenhouse gas emissions and mitigate climate change. The use of border adjustments to pursue climate goals are disputed in terms environmental effectiveness. In the broader policy scope, unilateral climate measures are considered controversial due to their potential discriminatory policy effects on international trade. The carbon border adjustment mechanism highlights the complex and challenging relationship between the two most prominent multilateral questions, international trade and environmental concerns. Since the announcement of the mechanism, the Union’s trade partners have expressed opposition to the introduction of carbon taxes on the Union’s borders. In particular, the incompatibility of the mechanism with the rules of the World Trade Organization has been heavily emphasized. Potentially, the Union’s partners may move to lodge cases against the Union, in the dispute settlement body of the World Trade Organization. Although, the use of environmental measures with trade effects have been discussed by the dispute settlement bodies, the interpretation of the compatibility of climate measures with the rules of the GATT remain inconclusive. The mechanism may offer an opportunity for the organisation to actively strengthen the environmental agenda within trade. In the absence of political will of the membership to pursue reform, the Union may be required to resort to alternative policy tools to further its climate policy goals. Vuonna 2021, Euroopan Komissio esitti ehdotuksen, jolla otetaan käyttöön hiilirajamekanismi. Mekanismin päätavoitteena on välttää hiilivuotoa sekä kannustaa Unionin kauppakumppaneita ottamaan käyttöön päästökauppajärjestelmiä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Rajatullien käyttö ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on kiistanalainen ympäristötehokkuuden kannalta. Ilmastopolitiikassa laajemmin, yksipuolisia ilmastotoimia pidetään kiistanalaisina, sillä niillä voi olla syrjiviä vaikutuksia kansainväliseen kauppaan. Hiilirajamekanismi korostaa kansainvälisen kaupan ja ympäristötoimien hankalaa suhdetta. Mekanismin julkistamisen yhteydessä, unionin kauppakumppanit ovat ilmaisseet vastustavansa hiiliverojen käyttöönottoa unionin rajoilla. Erityisesti mekanismin yhteensopimattomuutta Maailman kauppajärjestön sääntöjen kanssa on korostettu voimakkaasti. Unionin kumppanit voivat mahdollisesti nostaa kanteita unionia vastaan Maailman kauppajärjestön riitojenratkaisuelimessä. Vaikka ympäristötoimenpiteiden käyttöä, joilla on kaupallisia vaikutuksia, on käsitelty riitojenratkaisuelimissä, tulkinta ilmastotoimenpiteiden yhteensopivuudesta GATT -sääntöjen kanssa on edelleen epäselvä. Mekanismi voi tarjota organisaatiolle mahdollisuuden vahvistaa ympäristöohjelmaa maailmankaupassa. Jos jäsenillä ei ole poliittista tahtoa jatkaa uudistuksia, unioni voi joutua turvautumaan vaihtoehtoisiin välineisiin ilmastopoliittisten tavoitteidensa edistämiseksi.
Keyword(s): Carbon border adjustments World Trade Organization unilateral climate measures


Files in this item

Files Size Format View
Rapo_Annette_thesis_2023.pdf 812.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record