Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

CRITICAL LOOK AT THE SINGLE USE PLASTIC DIRECTIVE

Show full item record

Title: CRITICAL LOOK AT THE SINGLE USE PLASTIC DIRECTIVE
Author(s): Gill, Sukhman
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in International Business Law
Specialisation: International Law
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tässä tutkimuksessa korostetaan ensin nykyaikaisten yhteiskuntien muoviriippuvuutta, sen jälkeen sen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja nykyisen muovisaasteen laajuutta. Tavoitteena on ensisijaisesti tutkia Euroopan Unionin Single USE Plastic direktiiviä ja sen keskeisiä velvoitteita ja yrittää sitten tarkastella niiden tehokkuuden ja tutkia miten jäsenvaltiot ovat tähän mennessä ottaneet direktiivin täytäntöön. Tutkimuksessa käytetään joitain jäsenvaltioita esimerkkinä, jolla yritetään ymmärtää miksi ja millaisia vaikeuksia jäsenvaltioilla on ollut. Yritetään myös tunnistaa direktiivin keskeiset ongelmakohdat sekä mitä kritiikkiä se on herättänyt yleisesti kohottanut ja tutkia joitain tämänhetkisiin ongelmaan esitettyjä ratkaisuja. Tavoitteena on ymmärtää SUP-direktiivin puute käytännön näkökulmasta, mikä auttaa tulevaa muovisaastetta koskevaa lainsäädäntöä. Tutkimuksessa todetaan, että vaikka SUP-direktiivi on hyvä ensimmäinen askel kohti kertakäyttömuovidirektiivin lopettamista, siitä puuttuu kiireellisyys, jota tarvitaan ilmastokriisien ratkaisemiseksi, ja se tarvitsee lisää valvontatoimia. Siitä puuttuu myös selkeys kun kyseessä on keskeisiä määritelmiä, jotka johtavat epäyhdenmukaiseen täytäntöönpanoon Euroopan Unionissa.
Two Abstracts


Files in this item

Files Size Format View
Gill Sukhman 2023.pdf 632.2Kb PDF
Abstract.pdf 53.74Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record