Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pakkoruotsi, uhanalainen kielimuoto : Ruotsin tarpeesta, osaamisesta ja merkityksestä kauppakeskuksien työntekijöiden mielikuvin ja kokemuksin Lahdessa ja Helsingissä

Show full item record

Title: Pakkoruotsi, uhanalainen kielimuoto : Ruotsin tarpeesta, osaamisesta ja merkityksestä kauppakeskuksien työntekijöiden mielikuvin ja kokemuksin Lahdessa ja Helsingissä
Author(s): Salmi, Vili
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Linguistic Diversity and Digital Humanities
Specialisation: General Linguistics
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tässä maisterintutkielmassa pyrin kuvaamaan ruotsin opettamisen lopputuloksia arkisessa ympäristössä eli kauppakeskuksissa. Tämän lisäksi pyrin kuvaamaan ruotsin statusta pääsääntöisesti pakollisena kouluaineena koskevaa keskustelua sekä ilmiötä itsessään. Aihettani kuvaakin parhaiten sana ”pakkoruotsi”, sillä aiheesta käytävä keskustelu on osasyy itse oppimistulosten heikkouteen, mutta ennen kaikkea aiheen toistuvuus ja lähes ikuinen ajan-kohtaisuus toimi kohdallani alkuperäisenä tutkimuksen alulle panneena syynä. Pyrin kuvaamaan aihetta sen ansaitsemalla monipuolisella ja moniulotteisella lähestymistavalla kontrastina aiheen pelkälle vastustamiselle ja puolustamiselle. Oma panokseni aiheeseen on lahtelaisissa ja helsinkiläisissä kauppakeskuksissa toteutettu kyselytutkimus, jossa pyrin kartoittamaan kauppakeskuksien työntekijöiden käsitystä ruotsin taidon arvostamisesta työnantajien taholta, asiakaspalvelijoiden todennäköisyyttä ainakin edes yrittää palvella ruotsia puhuvaa asiakasta ruotsiksi sekä ruotsin käytön tarvetta asiakaspalvelutyössä. Lisäksi halusin tietää kyselyyn vastanneiden ruotsinkielisen viihteen kulutuksesta sekä uskomuksista pakkoruotsikysymykseen liittyen.
Keyword(s): ruotsi koulutus pakkoruotsi kielitaito kauppakeskus Lahti Helsinki


Files in this item

Files Size Format View
Salmi_Vili_tutkielma_2023.pdf 1.557Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record