Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Dock och emellertid i svenskt skriftspråk : En korpusbaserad undersökning med fokus på förekomst, position och möjlig engelsk påverkan

Show full item record

Title: Dock och emellertid i svenskt skriftspråk : En korpusbaserad undersökning med fokus på förekomst, position och möjlig engelsk påverkan
Author(s): Andersson, Janina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Scandinavian Languages and Literatures
Specialisation: Scandinavian Languages
Language: Swedish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Det adversativa satsadverbialet dock har en stark association till akademiskt språk, men förekommer också i mindre formella texttyper och i talspråk. Det har sin typplats i satsens mittfält, men särskilt i sverigesvenskt informellt språk kan man finna det också i slut- eller efterfältet. Satsadverbialet emellertid liknar dock, men verkar sällan förekomma i informella sammanhang eller finalt. En möjlig förklaring till det här är engelsk språkkontakt: det engelska ordet though som ofta placeras finalt i informellt språk liknar båda orden betydelsemässigt men endast dock ljudmässigt. Användningen av dock och emellertid och möjlig engelsk språkpåverkan undersöks med hjälp av korpuslingvistik och positionsgrammatik. Meningar där dock eller emellertid ingår excerperas ur korpusar bestående av akademiska texter, tidningstexter, bloggtexter och Twitterinlägg. De excerperade meningarna analyseras sedan med hjälp av ett positionsschema för att avgöra om satsadverbialet placerats i satsens förfält, initialfält, mittfält, slutfält eller efterfält eller i en icke-satsformad satsekvivalent. Möjlig engelsk påverkan på dock undersöks genom en jämförelse av resultaten för analyserna av dock och emellertid. Resultaten visar att dock förekommer oftare än emellertid i alla korpusar, men framför allt i bloggtexter och Twitterinlägg. Där uppvisar dock också mer variation i position i förhållande till satsen. Medan emellertid främst placeras i initial- och mittfältet och oftast används i samband med andra skriftspråkliga drag förekommer dock i fler olika positioner och framför allt finalt dock används ofta tillsammans med talspråkliga drag. Det här korrelerar med användningen av ordet though på engelska, och tyder därmed på engelsk språkpåverkan.
Keyword(s): satsadverbial positionsgrammatik ledföljdsvariation korpuslingvistik konstruktionslån språkkontakt engelska adverbial grammatik korpuslingvistik korpusundersökning konstruktionslån positionsgrammatik språkkontakter satsadverbial


Files in this item

Files Size Format View
Andersson_Janina_magisteravhandling_2023.pdf 496.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record