Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Rahapeli-aineiston tutkiminen lineaaristen mallien avulla

Show full item record

Title: Rahapeli-aineiston tutkiminen lineaaristen mallien avulla
Author(s): Mikkonen, Santeri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Statistics
Specialisation: Social Data Science
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tässä tutkielmassa keskitytään vuonna 2003 ensi kertaa ilmestyneen suomalainen rahapelaaminen-tutkimussarjan viimeisimpään, vuonna 2019 ilmestyneeseen osaan Rahapelitutkimus 2019. Rahapelitutkimus 2019 selvittää suomalaisten rahapelien pelaamista, rahapelien pelaamisen useutta, pelaamiseen käytettyjä rahamääriä ja mielipiteitä ongelmapelaamisesta. Tutkittava kyselytutkimus on laaja ja sisältää useita muuttujia. Tutkielmassa on tarkasteltu rahapelaamista lineaaristen regressiomallien kautta ja kiinnitetty erityistä huomiota lineaaristen mallien diagnostiikkaan. Mallien diagnostiikkana toimi erilaiset visuaaliset tarkastelut, kuten kvantiilikuvaajat ja Cookin etäisyys. Selitettäväksi muuttujaksi on valittu vuodessa rahapelattu määrä euroissa. Selittäviksi muuttujiksi on valittu vastaajan sukupuoli, alkoholin käytön määrä ja koulutustaso. Näistä on saatu neljä tilastollista mallia, jossa ensin tarkastellaan muuttujien yhteyttä yksin ja tämän jälkeen muuttujat on yhdistetty yhdeksi malliksi. Tutkielmassa havaittiin, että rahapeleihin käytetty rahamäärä on keskimäärin suurempi miehillä kuin naisilla. Myös havaittiin, että rahapelattu määrä keskimäärin kasvaa kun alkoholiannokset kasvavat käyttökertaa kohden. Tutkielmassa ei havaittu, että vastaajan koulutustason nousu 1. asteelta toiselle asteelle vaikuttaisi keskimääräisesti rahapeleihin käytettyyn rahamäärään, mutta rahapelaaminen väheni keskimäärin, kun vastaaja oli suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.
Keyword(s): Lineaariset mallit Cookin etäisyys Rahapelaaminen Alkoholin käyttö Tilastotiede


Files in this item

Files Size Format View
Mikkonen_gradu.pdf 2.108Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record