Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kansalaisen tilastotaito : Näkökulmia tilastolliseen lukutaitoon ja sen opetukseen

Show full item record

Title: Kansalaisen tilastotaito : Näkökulmia tilastolliseen lukutaitoon ja sen opetukseen
Author(s): Mäkelä, Päivimaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Statistics
Specialisation: Statistics
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tilastollisen lukutaidon osaamisen tarve on jo pitkään tunnustettu yhdeksi yhteiskunnassa toimivan aikuisen kansalaistaidoksi. Tilastollisen lukutaidon määritelmästä ei kuitenkaan ole asiantuntijoiden välillä täyttä yhteisymmärrystä. Tutkielmassa tarkastellaan ensin tilastotieteen oppikirjojen ja populaaritieteen kirjojen tarjoamia määritelmiä tilastotieteelle, sekä kirjojen sisällysluetteloiden avulla sitä, mitä tilastoaiheita kirjoissa käsitellään. Tämän jälkeen pyritään löytämään sekä määritelmiä tilastolliselle lukutaidolle, että kartoittamaan niitä elementtejä, josta tilastollinen lukutaito koostuu. PISA-tutkimuksen matemaattisen lukutaidon mallia tarkastellaan yhtenä mahdollisuutena tilastollisen lukutaidon osa-alueiden ja prosessien määrittämiseen. Tilastollisen lukutaidon mallien avulla on mahdollista tarkentaa tilastotieteen perusteiden opetussisältöjä. Niitä on myös mahdollista käyttää opetuksen kehityksessä ja opiskelijoiden osaamisen arvioimisessa. Vaikka PISA-tutkimus tarjoaakin mielenkiintoisen näkökulman tilastollisen lukutaidon tarkasteluun, tutkimuksen viitekehystä tulisi tarkastella ja kehittää tilastotieteen opetuksen tutkijoiden tilastollisen lukutaidon valossa. Tilastotieteen määritelmät korostavat havaintojen keräämisen merkitystä todellisen maailman kuvaamiseksi ja analysoimiseksi, epävarmuuden hallitsemiseksi ja parempien päätösten tekemiseksi. Perinteiset tilastollisen lukutaidon määritelmät painottavat näiden lisäksi myös numeeristen havaintojen ymmärtämistä, kontekstia, kommunikaatiota, kriittistä ajattelua, asenteita ja motivaatiota. Tilastotieteen oppikirjojen lisäksi opetuksen suunnittelussa olisi hyvä hyödyntää populaaritieteen kirjojen käytännöllistä lähestymistapaa. Opetuksen painopisteen tulisi siirtyä numeeristen vastausten tuottamisesta numeroiden tulkitsemiseen kontekstissa. Opetuksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota kriittisten taitojen harjoitteluun. Dispositiotekijät, kuten asenteet ja motivaatio, ovat osa tutkijoiden ehdottamia tilastollisen lukutaidon malleja, eikä niitä tulisi sivuttaa myöskään opetuksessa.
Keyword(s): Tilastotiede tilastollinen lukutaito tilastollinen ajattelu opettaminen


Files in this item

Files Size Format View
Makela_Paivimaria_pro_gradu_2023.pdf 911.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record