Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Expanded CD4+ effector/memory T cell subset in APECED produces predominantly interferon-gamma

Show full item record

Title: Expanded CD4+ effector/memory T cell subset in APECED produces predominantly interferon-gamma
Author(s): Heikkilä, Nelli; Mannerström, Helga; Kekäläinen, Eliisa; Saavalainen, Päivi; Jarva, Hanna; Laakso, Sini M.; Arstila, T. Petteri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Bacteriology and Immunology
Language: English
Acceptance year: 2016
Abstract:
APECED (autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy) on suomalaiseen tautiperimään kuuluva harvinainen monogeeninen autoimmuunisyndrooma, joka aiheutuu AIRE-geenin mutaatioista. AIRE:a ilmennetään pääasiassa kateenkorvassa, jossa se ohjaa kudosspesifien antigeenien ekspressiota ja esittelyä kehittyville tymosyyteille. AIRE:n mu-taatiot johtavat tymosyyttien negatiivisen selektion häiriintymiseen, jolloin autoreaktiivisia T-soluklooneja pääsee kehittymään. APECED-potilaiden perifeerisen veren CD8+ T-solupopulaatiossa on havaittu patologisia poikkeavuuksia, CD4+ säätelijä-T-solut toimivat puutteellisesti ja autovasta-aineet häiritsevät Th17-auttajasolujen toimintaa. Tutkimme CD4+ auttaja-T-solujen toimintaa kymmenessä APECED-potilaassa ja terveessä verrokissa solustimulaatioilla, virtaussytometrialla ja transkriptomianalyysilla. Effektori/muistisolujen osuus oli suurentunut, kun taas naiiveja soluja oli vähemmän. Naiivit solut vaikuttivat poikkeavasti aktivoituneilta, sillä ne tuottivat kypsille auttaja-T-soluille tyypillisiä sytokiinejä. Erityisesti interferoni gamman (IFN-γ) tuotanto oli lisääntynyt, mikä sopii yhteen CD8+ T-solujen häiriön kanssa, sillä IFN-γ stimuloi CD8+ T-soluja. Myös vastikään kateenkorvasta lähteneissä auttaja-T-soluissa havaittiin samoja poikkeavuuksia effektori/muistisolujen ja naiivien solujen suhteissa sekä sytokiinituotannossa. Löydökset viittaavat auttaja-T-solujen häiriöön ja ennenaikaiseen aktivaatioon, joka alkaa jo kateenkorvassa tapahtuvan kehityksen aikana.
Keyword(s): APECED AIRE IFN-γ auttaja-T-solu kateenkorva


Files in this item

Files Size Format View
Expanded CD4 ef ... antly interferon gamma.pdf 1.008Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record