Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

5-hydroxytryptamine signalling between enterocytes and their precursors facilitates intestinal turnover

Show full item record

Title: 5-hydroxytryptamine signalling between enterocytes and their precursors facilitates intestinal turnover
Author(s): Borgman, Vesa Petteri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Genetics and Molecular Biosciences
Specialisation: Genetics and genomics
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Suolen epiteeli uusiutuu jatkuvasti. Suolen kantasolut ylläpitävät epiteelin uusiutumiskykyä ja niiden jakautumisen häiriytymistä havaitaan niin ikääntymisen kuin suoliston sairauksien yhteydessä. Drosophila melanogasterin keskisuoli on hyödyllinen mallielin kantasolujen jakautumisen ja suolen epiteelin uusiutumisen tutkimiseen, sillä se vastaa toiminnallisesti nisäkkäiden ohutsuolta, mutta on solurakenteeltaan yksinkertaisempi. Drosophilan keskisuoli jaetaan viiteen pääalueeseen, jotka eroavat toisistaan niin rakenteellisesti kuin toiminnallisestikin. Alueiden välillä on eroja myös geenien ilmentämisessä. Drosophilan keskisuolen epiteeli on yhden solukerroksen paksuinen. Se koostuu imukykyisistä enterosyyteistä, erityskykyisistä enteroendokriinisoluista, kantasoluista ja enteroblasteista. Kantasolut erilaistuvat enterosyyteiksi enteroblastivaiheen kautta. 5-hydroksitryptamiini aktivoi suolen epiteelin uusiutumista nisäkkäillä, mutta sen tarkempi toimintamekanismi on edelleen tuntematon. Lisäksi 5-hydroksitryptamiinisignaloinnissa on löydetty nisäkkäillä sukupuolisidonnaisia eroja. 5-hydroksitryptamiinisignalointi muodostaa monimutkaisen säätelyverkoston, koska sillä on useita kohteita joilla on toisistaan poikkeavia vaikutuksia solujen toimintaan. Maisterintutkielmani tavoitteena on tutkia 5-hydroksitryptamiinisignaloinnin vaikutuksia suolen kantasolujen jakautumiseen sekä suolen epiteelin uusiutumiseen käyttäen Drosophilaa malliorganismina. Kokeet suoritetaan molemmilla sukupuolilla. Tutkin ensin kuinka tavallista suurempi määrä 5-hydroksitryptamiinia vaikuttaa ruokkimalla Drosophilaa 5-hydroksitryptofaanilla, joka on 5-hydroksitryptamiinin synteesireitin nopeuden määräävän välivaiheen tuote. Lisäksi tutkin 5-hydroksitryptamiinisignaloinnin vaikutuksia tarkemmin sekä vaimentamalla että vahvistamalla 5-hydroksitryptamiini-signalointireitin erästä tekijää. Värjään keskisuolet immunofluoressenssimenetelmällä, jonka jälkeen kuvaan näytteet ja analysoin niitä niin visuaalisesti kuin bioinformaatiotyökaluja käyttäenkin. Tulokseni osoittavat, että 5-hydroksitryptamiinisignaloinnilla on sekä alueellisia että sukupuolisidonnaisia vaikutuksia niin suolen kantasolujen lisääntymiseen kuin epiteelin uusiutumiseenkin. Vahvin vaikutus nähdään näistä jälkimmäisessä, mikä viittaa siihen että 5-hydroksitryptamiinisignalointi vaikuttaa enteroblastien erilaistumiseen enterosyyteiksi. Tuloksieni perusteella esitän hypoteesin, että enteroblastien ja enterosyyttien välillä on kaksisuuntaista viestintää, joka mahdollistaa suolen epiteelin uusiutumisen. Koska 5-hydroksitryptamiinisignaloinilla on osoitettu olevan yhteys muun muassa Crohnin tautiin, voivat tulokseni edesauttaa hoitokeinojen kehittämistä siihen ja muihin tulehduksellisiin suolistosairauksiin.
Intestinal stem cells maintain the regenerative potential of intestinal epithelium, which needs to be renewed constantly. Dysregulation of intestinal stem cell proliferation is associated with aging and intestinal diseases. The midgut of Drosophila melanogaster is a valuable model for studying intestinal stem cell driven tissue regeneration. It is similar in function to the mammalian small intestine but has a simpler cellular structure. Drosophila midgut is divided into five major regions with specialized physiological functions, characteristic morphological features and distinctive gene expression profiles. The midgut consists of a monolayer of absorptive enterocytes, small secreting enteroendocrine cells, intestinal stem cells and enteroblasts. Intestinal stem cells differentiate into enterocytes through a transient enteroblast phase. 5-hydroxytryptamine has been shown to activate proliferation of intestinal epithelium in mammals, but its mechanism of action is still unknown. Also, sex-specific differences in 5-hydroxytryptamine signalling have been recorded in mammals. 5-hydroxytryptamine signalling pathway has several downstream targets that have diverse downstream effect. Thus, 5-hydroxytryptamine signalling creates a complex and versatile regulatory network. The aim of my thesis is to study the effects of 5-hydroxytryptamine signalling on intestinal stem cell proliferation and cellular turnover in Drosophila midgut in both sexes. The effects of excessive amounts of 5-hydroxytryptamine are first studied by feeding Drosophila with 5-hydroxytryptophan, a product of the rate-limiting step in the 5-hydroxytryptamine synthesis pathway. The effects of 5-hydroxytryptamine signalling are further studied by knocking down and overexpressing a component of the 5-hydroxytryptamine signalling pathway in intestinal stem cells and enteroblasts. Dissected midguts are immunofluorescently stained, imaged and analysed both visually and with bioinformatics tools. The results indicate that 5-hydroxytryptamine signalling has both regional and sex-specific functions that affect intestinal stem cell proliferation and cellular turnover in Drosophila midgut. The most dramatic effects are seen in cellular turnover, which indicates that 5-hydroxytryptamine signalling plays a role in enteroblast differentiation. Furthermore, the results suggest that bidirectional signalling between enteroblasts and dying enterocytes facilitates cellular turnover in the midgut. As 5-hydroxytryptamine signalling is indicated in inflammatory bowel diseases such as Crohn’s disease, my results might help in the development of treatments for such conditions.
Keyword(s): intestinal stem cells cellular turnover 5-hydroxytryptamine stem cell proliferation Drosophila melanogaster


Files in this item

Files Size Format View
Borgman_Petteri_thesis_2023.pdf 6.620Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record