Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Vaateostoksilla kirpputorilla : tutkimus suhtautumisesta kirpputorivaatteisiin, niiden ostamiseen ja niihin pukeutumiseen Suomessa vuosina 1989 ja 2014

Show full item record

Title: Vaateostoksilla kirpputorilla : tutkimus suhtautumisesta kirpputorivaatteisiin, niiden ostamiseen ja niihin pukeutumiseen Suomessa vuosina 1989 ja 2014
Author(s): Vilhunen, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Craft Science
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Goals: Garment recycling, second-hand clothes and flea markets have been a topic of public conversation lately. Mass production and fast fashion have caused an increasing amount of textile waste. Flea markets are one way to recycle unwanted garments instead of putting them directly to landfill. According to my own observations, 20 years ago Finns' attitudes towards buying clothes from flea markets and wearing them was different than attitudes of today. The purpose of the study is to find answers to the following questions: what did people think about second-hand clothes in 1989 and what do they think about them in 2014. If there has been some kind of a change, why has it happened and what is it like? Study strategy and methods: In this study there were two sources of data. One source was a survey on flea markets from 1989 found from the archive of National Board of Antiquities. Here 94 of those answers of the survey were used. Other source of data were collected in 2014 with the e-form of the University of Helsinki and were spread on Facebook. 289 of those answers were used in the study. The data were analyzed with Qualitative content analysis. Outcomes and conclusions: Finnish people's thoughts of second-hand clothes were two-parted in 1989. Because of the recession during the Second World War and ten years after that, second hand-clothes were still connected to poverty in 1989. They were considered outmoded and were bought with shame. People wore them at home and didn't want to go out wearing them. On the other hand, flea markets were found fashionable and it was popular to go shopping there. In 2014 people's thoughts about second-hand clothes were mainly positive. However, because of the mass production there were more clothes also in flea markets. Second-hand clothes were thought to be trendy, individual and ecological. Poverty was not directly connected to second-hand clothes. Instead of shaming, people were proud of wearing them. Hence, attitudes towards second-hand clothes had turned considerably more positive from 1989 to 2014.
Tavoitteet. Vaatteiden kierrättäminen, kirpputorit ja kirpputorivaatteet ovat ajankohtainen aihe, joka on viime aikoina herättänyt paljon keskustelua. Massatuotannon ja nopean muodin aiheuttama vaatteiden määrän kasvu on lisännyt myös tekstiilijätteen määrää. Kirpputorit ovat yksi kanava kierrättää poistettu vaate niin, ettei se suoraan joudu kaatopaikalle. Omien havaintojeni mukaan suomalaisten suhtautuminen kirpputorivaatteisiin, niiden ostamiseen ja niihin pukeutumiseen oli parikymmentä vuotta sitten erilainen, kuin se on tutkimuksen kirjoitushetkellä. Tutkimuksen tarkoitus on etsiä vastausta siihen, millaista suhtautuminen on ollut vuonna 1989 ja millaista se on vuonna 2014. Onko muutosta todella tapahtunut ja jos on niin millä tavalla ja miksi? Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin kahta aineistoa. Toinen koostui 94:stä Museoviraston tekemän kirpputoreja koskevan kyselyn vastauksista vuodelta 1989. Toisen taas muodosti 289 Helsingin yliopiston e-lomakkeella toteutetun kyselyn vastauksista vuodelta 2014. Vuoden 2014 kyselyä levitettiin Facebookissa. Aineistot analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Vuonna 1989 suomalaiset suhtautuivat kirpputorivaatteiden ostamiseen ja niihin pukeutumiseen kaksijakoisesti. Pula-ajalta peräisin oleva ajatus käytetyn vaatteen yhteydestä köyhyyteen näkyi myös suhtautumisessa kirpputorivaatteisiin. Vaatteiden ostamista kirpputorilta saatettiin hävetä, ja kirpputorivaatteita pidettiin epämuodikkaina, niihin pukeuduttiin lähinnä kotona, eikä niissä haluttu ulkoilla. Toisaalta kerrottiin, että kirpputorit olivat tulleet muotiin, ne olivat suosittuja ja niiltä ostettiin myös vaatteita. Vuonna 2014 suhtauduttiin kirpputorivaatteisiin pääosin myönteisesti. Massatuotannon seurauksena vaatteita oli enemmän tarjolla, ja tämä näkyi myös kirpputorien tarjonnassa. Kirpputorivaatteita pidettiin muodikkaina, persoonallisina ja ekologisina. Köyhyyttä ja kirpputorivaatteita ei enää yksiselitteisesti liitetty yhteen, ja häpeilyn sijaan niistä oltiin ylpeitä. Suhtautuminen kirpputorivaatteisiin oli muuttunut huomattavasti positiivisemmaksi vuodesta 1989 vuoteen 2014.
Keyword(s): kierrätys kirpputorit kirpputorivaate kirpputorivaatteet pukeutuminen tekstiilijäte


Files in this item

Files Size Format View
kaisa_vilhunen_pg_2014.pdf 652.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record