Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Developing a New Opportunity-based Market Analysis Concept for Target Market Specific Product Development : Case St1 Biofuels Oy

Show full item record

Title: Developing a New Opportunity-based Market Analysis Concept for Target Market Specific Product Development : Case St1 Biofuels Oy
Author(s): Räsänen, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics
Language: English
Acceptance year: 2015
Abstract:
Uusille markkinoille laajentumisen sekä liiketoiminnan kehitystoimenpiteiden välinen tasapainottelu, joka vaatii perinteisen markkinatutkimuksen lisäksi myös investointeja liiketoiminnan kehittämiseen sekä toimivan ratkaisun löytämiseen, on yleisesti nähty haasteena innovatiivisissa yrityksissä. Energia-ala kokonaisuudessaan elää murroksen aikakautta ja kestävän kehityksen sekä liiketoiminnan mahdollistaminen vaatii isoja muutoksia niin raaka-ainemarkkinoilla kuin liiketoimintamalleissakin. Tämän työn empiria muodostuu suomalaisen energiapioneerin St1 Biofuels Oy:n toiminnasta markkinoilla, joissa haasteina ovat raaka-aineiden riittämättömyys, käytäntöjen säännöstely sekä useat erilaiset liiketoimintamallit. Huomioon ottaen kohdemarkkinoiden haasteet tutkimus esittää kansainvälistymiseen tarvittavat päätöksentekokomponentit sekä esittelee uuden teoreettisen mallin tukemaan mahdollisuuspohjaisten kohdemarkkinoiden analysointia. Teoreettinen malli tukee strategista päätöksentekoa analyyttisin ja systemaattisin menetelmin. Lisäksi tapaustutkimus esittelee markkinatutkimustyökalun, jonka toimivuus ja arvo demonstroidaan käyttäen todellista liiketoimintapäätöstä ja tutkien kansainvälisiä markkinoita St1 Biofuels Oy:n kannalta. Tuloksena työ esittelee teoreettisen mallin sekä käytännön työkalun, jolla datakomponentit käsitellään, ja perustelee mahdollisen R&D -investoinnin kannattavuuden uudelle markkinalle. Kirjallisuuskatsauksessa viitataan oleellisiin teorioihin, joista uusi teoreettinen malli on luotu. Malli tukee analyyttistä perustelua osana kansainvälistymisstrategian päätöksentekoa myös muissa vastaavissa teollisissa toimialoissa. Työn rakenne ja empiria koostuu sekä numeerisesta markkinatiedosta ja kannattavuuslaskelmista että haastatteluista alan asiantuntijoiden kanssa. Työn pohdintaan perustuen, uusi malli toimii teoreettisena pohjana strategisen markkinoinnin suunnittelussa sekä arvoperusteisen myynnin tutkimuksessa.
The conundrum between market entry and business development activities within innovation companies is generally regarded as a challenge. The energy industry as a whole is in a flux and the sustainable future requires drastic actions to be taken to reduce the effects of the global warming and in adaptation of a circular economy model. Using the industrial innovation company St1 Biofuels Oy as a case, this thesis will identify the decision-making components of an opportunity based target market analysis in a company, which operates in an industry with notable resource scarcity, policy regulations and variable business models. In response to this hypothesis, this study suggests an opportunity based target market analysis model that illustrates a new framework to study target markets in a systematic and analytical manner. For the purpose of the case with St1 Biofuels Oy, a market intelligence tool was created to store and process the market data and illustrate the most essential components of the theoretical model. The case study demonstrates the utilization of the opportunity model presenting the internationalization criteria and justification to a potential new R&D concept investment decision. The implications of this thesis contribute to the decision-making of the case and aid in demonstrating analytical justification for internationalization on a strategic decision-making level. This thesis introduces relevant literature to the topic and reflects the existing theories to the new model concept design. Structure and empiric base in this study were drawn together from two-stage data collection, including extensive market research and investment calculations along with semi-structured interviews with the specialists of the case company. The results of this thesis present a theoretical model and the functioning of the model is then piloted with the case study variables of St1 Biofuels Oy. Based on the discussion in this thesis, further research is suggested reflecting the model as a theoretical framework in strategic marketing planning and value-based selling studies.
Keyword(s): St1 Biofuels Oy market analysis business development opportunity approach internationalization strategy


Files in this item

Files Size Format View
Thesis_mikkoräsänen.pdf 1.677Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record