Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Barriers and enablers of use of ecosystem accounting

Show full item record

Title: Barriers and enablers of use of ecosystem accounting
Author(s): Arola, Terhi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Ekosysteemitilinpito on uusi menetelmä, joka mahdollistaa luonnon arvojen ottamisen mukaan päätöksentekoon. Aikaisemmat ympäristötilinpidon menetelmät eivät ole onnistuneet sisällyttämään luonnon arvoja päätöksenteon järjestelmiin, ja niiden käyttö on jäänyt rajalliseksi. On siis tärkeää arvioida sitä, miten ekosysteemitilinpidosta voidaan tehdä päätöksenteon kannalta oleellinen. Tutkimukseni tavoite on kartoittaa ekosysteemitilinpidon käytön esteitä ja mahdollistajia sekä tarjota näkemys siihen, miten ekosysteemitilinpidosta voi tehdä käytettävää. Ekosysteemitilinpidon kirjallisuus on sen uutuuden vuoksi rajallista, joten kirjallisuuskatsaukseni kohdistui ympäristötilinpidon käytön esteisiin ja mahdollistajiin. Täydensin kirjallisuuskatsausta haastattelemalla ekosysteemitilinpidon asiantuntijoita Norjasta ja Saksasta. Molemmat maat ovat käynnistäneet ekosysteemitilinpidon tilien kokoamisen ja haastattelut tarjoavat näkemyksen toteutuksen alkuvaiheista. Tutkielmani päätulokset ovat ekosysteemitilinpidon käytön esteiden ja mahdollistajien kategorisointi sekä kolme pääviestiä käytettävien tilien tuottamiseen. Järjestin esteet ja mahdollistajat 12 kategoriaan. Kategoriat kuuluvat kolmen pääteeman alle: poliittiset, rakenteelliset ja sovellettavuuteen liittyvät. Esteiden ja mahdollistajien kategorisointi tukee ekosysteemitilinpidon toteutuksen suunnittelua, sillä ne mahdollistavat haasteiden ennakoinnin ja toteutuksen suunnittelun siten, että tileistä saadaan mahdollisimman käytettävät. Ensimmäinen pääviestini on, että tilien toteuttaminen kattavasti vaatii riittävien resurssien varmentamisen. Toinen pääviestini on, että ekosysteemitilinpito vaatii osaamista ja dataa monesta eri organisaatiosta, joten on tärkeää, että yhteistyön muodosta, rooleista ja vastuista sovitaan. Kolmas pääviestini on, että esteet ja mahdollistajat ovat toisistaan riippuvaisia, ja riippuvuudesta johtuen yhden kategorian edistäminen johtaa positiiviseen kierteeseen, jota hyödyntämällä tilien käytettävyyttä voidaan edistää tehokkaasti.
Ecosystem accounting is a new framework for integrating the value of nature into decision-making. Previous measures of natural capital accounting have not been able to achieve policy relevancy and have only limited use cases. It is important to look into the usability of ecosystem accounting, to ensure that it is implemented in a way that supports decision-making. The goal of my research is to provide a categorization of barriers and enablers of use, as well as provide some insight into how to make ecosystem accounting usable for decision-making. There is only limited literature on ecosystem accounting, so I conducted a scoping literature review on barriers and enablers of use of natural capital accounting to look into the issues and opportunities in making ecosystem accounting usable. I complemented this literature review with interviews of ecosystem accounting experts from Norway and Germany. Both countries have started the implementation journey and thus provide a view into the active development phase. My main results are the categorization of barriers and enablers of use of ecosystem accounting, as well as main messages for creating usable accounts. I categorized the barriers and enablers into 12 categories under three themes of political, structural and relevancy related barriers and enablers. The categories can be used when planning implementation to identify potential issues and to plan accounts to be as usable as possible. I have three main messages for compiling usable ecosystem accounts. First, sufficient resources are essential in gathering comprehensive accounts. Second, compiling the accounts rely on cooperation of multiple institutions, thus there is a need to agree on forms of coordination. Third, the categories of barriers and enablers are interconnected, and thus there are positive feedback loops that can support making ecosystem accounts usable for policymaking.
Keyword(s): ecosystem accounting natural capital accounting environmental policy ecosystem services


Files in this item

Files Size Format View
Arola_Terhi_Masters_Thesis_2023.pdf 631.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record